สมัครเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2562
สมัครเรียนออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ
ส่วนข้อมูลการเข้าศึกษาต่อ
โปรดระบุข้อมูลที่ท่านจะเข้าศึกษาต่อ
ระดับการศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อ *
โปรดระบุ ระดับที่จะเข้ารับการศึกษาต่อ
หลักสูตร *
โปรดระบุ หลักสูตรที่จะศึกษาต่อ
สาขาวิชาที่เปิดทำการสอน *
โปรดระบุ สาขาที่ท่านต้องการศึกษาต่อ
ส่วนข้อมูลของผู้สมัคร
ข้อมูลต่างๆของผู้สมัครเรียน
ชื่อนามสกุล ผู้สมัคร *
โปรดพิมพ์ชื่อนามสกุลของผู้สมัคร
Your answer
วัน/เดิอน/ปี เกิด *
โปรดระบุ วันเดือนปี เกิดของผู้สมัคร
MM
/
DD
/
YYYY
อายุ *
โปรดกรอกอายุของผู้สมัคร
Your answer
เลขประจำตัวประชาชน *
โปรดกรอกแลขบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สมัคร
Your answer
ศาสนา *
โปรดกรอก ศาสนาของผู้สมัคร
Your answer
เชื้อชาติ *
โปรดกรอก เชื้อชาติของผู้สมัคร
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน *
โปรดกรอก ที่อยู่ปัจจุบันของผู้สมัคร
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ *
กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ผู้สมัคร เพื่อใช้ในการติดต่อกลับ
Your answer
สถานศึกษาและระดับที่สำเร็จการศึกษาสูงสุด *
โปรด กรอกสถานศึกษา และระดับ สูงสุดที่สำเร็จการศึกษา
Your answer
เมื่อส่งแบบฟอร์มการสมัครนี้แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับโดยด่วน.
เมื่อแบบฟอร์มนี้ถูกส่งจะมี เจ้าหน้าที่ อาจารย์ ติดต่อกลับ อย่างเร็วที่สุด เพื่อยืนยันและจัดส่งเอกสารการสมัครเรียน มีปัญหาในการสมัครเรียนหรือไม่เข้าใจ โปรดติดต่อ อาจารย์เจษฎา กิ่งแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 097-031-2939
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.