LAURISTIN ja SÕTNIK - Eesti kooliharidus muutuste lävel

Noorteühing Avatud Vabariik kutsub 30. aprillil kell 15.00 (Tudengimaja, Raekoja plast 16) arutelule „Eesti kooliharidus muutuste lävel". Oma seiskohti tutvustavad ja küsimustele vastavad sotsioloog Marju Lauristin ja riigikogu liige Olga Sõtnik.

Registreeru kuni 29. aprillini!

Eesti koolivõrgu ja rahvusvähemuste hariduse tulevik on teemad, mis on ülitähtsad kogu ühiskonna arengule.

Eesti koolivõrku ootavad ees suurejoonelised muutused. Gümnaasiumite arv kahaneb kiiresti ja alles jäänud gümnaasiumites õpivate õpilaste arv suureneb. Kas tegemist on mõitsliku ressursikasutamisega või konveiertüüpi koolide soodustamisega? Millist mõju avaldab koolivõrgu reform hariduse kvaliteedile ja kättesaadavusele?

Venekeelse kooli teema on põhjustanud ühiskonnas teatud vastuseisu. Nüüdseks muukeelsetes gümnaasiumites peab olema 60 protsenti kohustuslikest õppeainetest eesti keeles. Järjest enam räägitakse vajadusest kehtestada ka põhikoolides teatud valik aineid, mis võiksid olla ainult eesti keeles. Muukeelse kooli refomimist takistavad sellised olulised proleemid nagu õpetajate riigikeele oskus, õpilaste valmidus ja avatus muutustes suhtes ja üldine muukeelsete koolide lõimitus Eesti hariduse väärtusruumiga. Kuidas neid probleeme ületada ja võimaldada õpilastel säilitada oma emakeelt ja kultuuri? Kas selleks on vaja tugevaid vene lütseume?

Arutelu toimub vabamas formaadis.

Lisainfo:
Sergei Metlev
sergei@or.ee
53 359639

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question