แบบประเมินความพึงพอใจระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Website / Wi-Fi)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
เพศ *
อายุ *
ประเภทบุคคล *
ส่วนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Website / Wi-Fi)
ด้านข้อมูลประชาสัมพันธ์ (Website)
ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ตรงกับความต้องการของท่าน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มีความเป็นประโยชน์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความทันสมัยของข้อมูลและข่าวสารต่างๆ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต(LAN)เพียงพอ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
จุดรับสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สาย(Wi-Fi)เพียงพอ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความเร็วของอินเตอร์เน็ต *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms