שאלון על הרצאה 5
בשאלון זה מופיעות שתי שאלות קצרות על פונקציות. השאלה השניה היא לתרגול נוסף.
נשתמש בקונוונציה הבאה לציון פונקציה: פונקציה היא שלשה של שלוש קבוצות (משמאל לימין): תחום, טווח, ויחס בין התחום לטווח.
הגדרות
לכל פונקציה, החליטו האם היא חח״ע ועל (או אולי בכלל לא פונקציה) *
60 points
Captionless Image
הפיכה
על אבל לא חח״ע
חח״ע אבל לא על
לא חח״ע ולא על
לא פונקציה
𝑓₁
𝑓₂
𝑓₃
𝑓₄
𝑓₅
𝑓₆
לכל פונקציה, החליטו האם היא חח״ע ועל (או אולי בכלל לא פונקציה); לגבי הפונקציה האחרונה, חפשו ברשת ״משפט ארבעת הריבועים של לגראנז׳״
10 points
Captionless Image
הפיכה
על אבל לא חח״ע
חח״ע אבל לא על
לא חח״ע ולא על
לא פונקציה
𝑔₁
𝑔₂
𝑔₃
𝑔₄
Clear selection
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy