Gjurmimi i studentëve të Universitetit "Ukshin Hoti" Prizren
Universiteti "Ukshin Hoti" në Prizren, nëpërmjet Qendrës së karrierës dhe Alumnit, ju fton të merrni pjesë në studimin që synon të evidentojë punësimin e studentëve të diplomuar në UUHP. Ky studim do të ofrojë gjithashtu një informacion të vlefshëm në funksion të përmirësimit të kurrikulave të studimeve në të gjitha programet që Universiteti ofron.
Pjesëmarrja juaj është shumë e rëndësishme.
*Ky pyetësor është për të gjithë studentët e diplomuar deri më tani në Universitetin "Ukshin Hoti" Prizren.
Email address *
1. Emri dhe mbiemri *
2. Vendlindja *
3. Diplomuar në ciklin e studimeve: *
4. Fakulteti ku keni diplomuar: *
5. Departamenti ku keni diplomuar: *
6. Në momentin e përfundimit të studimeve në UUHP, a ishit të punësuar? *
1 point
7. Aktualisht, a jeni të punësuar? *
1 point
8. Nëse PO, në cilën periudhë jeni punësuar (muaj dhe viti) *
1 point
9. Nëse jeni të punësuar, a punoni në sektorin në të cilin keni diplomuar? *
10. Nëse jeni të punësuar, organizata (njësia) ku punoni është në: *
11. Në cilin sektor të ekonomisë jeni të punësuar? *
12. Cili është roli juaj në hierarkinë e institucionit - biznesit ku ju punoni? *
13. A mendoni se njohuritë dhe aftësitë të cilat i keni marrë nga studimet tuaja në UUHP, ju kanë ndihmuar të siguroni vendin e punës? *
14. A mendoni se profilet e punës që ofron tregu përputhen me njohuritë dhe aftësitë që ofrojnë programet e studimeve në UUHP? *
15. Nëse jo mjaftueshëm (sipas pyetjes paraprake), ju lutemi jepni sugjerimet tuaja? *
16. A mendoni se praktika profesionale që ju keni realizuar, ju ka ndihmuar në sigurimin e vendit të punës? *
17. Nëse jo mjaftueshëm (sipas pyetjes paraprake), ju lutemi jepni sugjerimet tuaja? *
18. Komentet tuaja: *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of University of Prizren.