Zgłoszenie referatu na XI Konwencję PTSM, Wrocław 2022
Paper proposal for the 11th Convention of the Polish International Studies Association
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Nazwisko / Surname *
Imię / First name: *
Tytuł naukowy, stanowisko / Academic Degree, Academic Position: *
Instytucja afiliacji / Affiliation: *
Telefon kontaktowy / Contact phone number: *
E-mail: *
Forma uczestnictwa / Participation form *
Referat zgłaszam do panelu: / I submit the paper for the following panel: *
Tytuł referatu / Paper title: *
Preferowany język referatu / Preferred language of the paper *
Abstrakt referatu (max. 200 słów) / Paper abstract (up to 200 words) *
Proszę o wystawienie rachunku za udział w Konwencji / Please issue an invoice: *
Required
Dane do rachunku za udział w Konwencji / Data for the Invoice:
Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych: 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konwencji. 2. Z chwilą zgłoszenia panelu Administratorem danych osobowych będzie Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych (PTSM). 3. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celach związanych bezpośrednio z organizacją Konwencji. 4. Jako podmiot danych osobowych posiada Pan/Pani prawo do wglądu i zmiany podanych informacji. / Personal data information clause: 1. The provision of personal data is voluntary, but necessary for participation in the Convention. 2. Upon submission of the panel, the Administrator of personal data will be the Polish International Studies Association (PISA/PTSM). 3. personal data will be processed only for the purposes directly related to the organization of the Convention. 4. As a subject of personal data you have the right to inspect and change the information provided. *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy