แบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ อำเภอหนองรี จังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตอบแบบสอบถามต่อไปนี้ตามความจริง ( * คือ ข้อมูลที่จำเป็นต้องตอบ)
#หากในหัวข้อที่ท่าน
1.ชื่อ - สกุลผู้สำเร็จการศึกษา
Your answer
2. ท่านสำเร็จการศึกษาในระดับใด
3. ท่านสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใด
4. สภาวะปัจจุบันของผู้สำเร็จการศึกษา คือ ข้อใด
5. ท่านศึกษาต่อในสาขาวิชาใด
Your answer
6. ท่านทำงานในแผนกใด
Your answer
7. ท่านประกอบอาชีพอิสระด้านใด
Your answer
8. ผลจากการตอบคำถามข้อ 5 หรือข้อ 6 หรือข้อ 7 ท่านคิดว่าตรงกับสาขาวิชาที่ท่านสำเร็จการศึกษาหรือไม่
9. ชื่อสถานศึกษาที่ท่านศึกษาต่อ หรือชื่อสถานประกอบการที่ท่านทำงาน หรือชื่อผู้รับบริการที่ท่านให้บริการ คือ
Your answer
10. หมายเลขโทรศัพท์ หรือ ID Line ของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ท่าน่ศึกษาต่อหรือหัวหน้างานที่ท่านทำงานในสถานประกอบการ หรือผู้รับบริการ คือ
Your answer
11. หมายเลขโทรศัพท์ หรือ ID Line ที่เป็นปัจจุบันของผู้สำเร็จการศึกษา
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms