Esporàdic / Dia de prova
Aquest formulari té la finalitat de recollir les dades personals dels infants que volen fer prova d'activitat extraescolar.

Abans de realitzar la prova s'ha de realitzar transferència bancaria a la Caixa Guissona número ES2131400001950015338300 3,50€ i enviar el comprovant a info@uniolleure.cat amb 48 hores d'antel.lació de la prova.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Adreça electrònica* *
Nom i Cognoms de l'infant *
Número CAT Salut de l'infant (sense espais) *
Esporàdic extraescolar *
DIA / MES/ ANY esporàdic *
MM
/
DD
/
YYYY
Prova extraescolar *
DIA / MES/ ANY de la prova *
MM
/
DD
/
YYYY
Activitat que es vol provar *
ESCOLA *
Curs *
Classe *
Nom i Cognoms mare, pare, tutor/a o representant legal *
DNI/NIE mare, pare, tutor/a o representant legal *
Telèfon de contacte mare, pare, tutor/a o representant legal *
L'Infant pateix alguna malaltia o al·lèrgia coneguda? *
Quina *
L'infant marxa sol un cop finalitzada l'activitat? *
Amb qui marxa? Indicar nom i cognoms i DNI *
Observacions *
Autorització per participar a les activitats
Autoritzo a l'infant/adolescent inscrit a que participi a les activitats extraescolars, així com a realitzar les sortides fora de l'escola en cas que correspongui.
Clear selection
Certifico que l'infant no pateix cap malaltia que li impedeixi realitzar l'activitat i que he facilitat totes les dades sanitàries necessàries en cas d'urgència mèdica. *
En cas de no comunicar la informació sanitària actual em faig totalment responsable de les causes que es poden derivar i eximeixo a C.E. Unió 10 Terrassa, Associació Unió Lleure, escola i/o AFA/AMPA de tota responsabilitat legal.
Autorització mèdica *
En cas d'urgència mèdica es trucarà a les famílies, en cas que no es localitzi, es prendran les decisions sanitàries urgents (portar a l'infant o adolescent a urgències, a ser intervingut /da quirúrgicament o prendre qualsevol decisió mèdica per part del corresponent equip mèdic en cas d’urgència. etc.)
Autorització Drets d'imatge *
Autorització drets d'imatge de l'infant inscrit a les activitats. El C.E. Unió 10 Terrassa, l'Associació Unió Lleure, l'escola i AFA/AMPA disposem d’un espai web i participem a xarxes socials. En aquests mitjans s’hi poden publicar imatges o filmacions en les quals apareguin, individualment o en grup, els infants/adolescents inscrits a aquesta activitat. Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, el C.E. Unió 10 Terrassa, l'Associació Unió Lleure, l'escola i AFA/AMPA sol·licitem el consentiment a les mares, pares o tutors/es legals per publicar imatges o vídeos on aparegui l'infant/adolescent inscrit al Casal o bé hi sigui clarament identificable.
Acceptació condicions del Servei *
• Aquesta informació pot variar a conseqüència de canvis de normativa derivades de la Covid.• L’activitat amb menys de 8 inscripcions es valorarà si es pot iniciar. • Es poden realitzar inscripcions a les activitats extraescolars en qualsevol moment del curs escolar. • Un cop començades les activitats, les noves inscripcions podran iniciar l’activitat a la següent setmana de fer la inscripció, sempre que hagin rebut la confirmació per mail per part d’Unió Lleure. • La quota estipulada a les activitats és mensual, és a dir, si algun infant s’incorpora a mitjans de mes li correspondrà la quota del mes ja que no es descompten els dies que no hagi assistit a l’activitat. Per aquest motiu us recomanem que inscriviu als infants per iniciar les activitats a principi de mes.• La baixa a qualsevol activitat s’haurà de comunicar per escrit amb una setmana d’antelació a la finalització del mes en curs, al mail: info@uniolleure.cat. • En cas de tramitar la baixa fora d’aquest termini pot suposar la càrrega de la totalitat de la quota mensual.• El rebut de la quota mensual es carregarà entre els dies 1 i 5 de cada mes.• La manca dels dies de preavís pot suposar la pèrdua de l’import carregat (a excepció si són per causes de força major).• En cas que es produeixi el retorn del rebut s’hauran d’abonar les despeses de gestió del rebut.• En el moment d’omplir el formulari d’inscripció es sol·licitarà l’autorització per realitzar l’activitat fora de l’horari lectiu en el centre escolar, així com l’autorització mèdica en cas d’urgències, l’autorització de drets d’imatges i l’acceptació de la política de privacitat. • Si la persona que va a recollir a l’infant és diferent a la que heu indicat al formulari, heu d’enviar un correu a info@uniolleure.cat indicant les següents dades: del nom i cognoms de l’infant, nom escola i activitat que realitza així com el nom, cognoms i DNI de la persona que el/la recollirà. Us informem que no deixarem marxar als infants amb cap persona sen
Acceptació Política de Privacitat *
Per a donar compliment al RGPD (UE) 2016/679 us informem que l'entitat responsable del tractament de les dades és el C.E. Unió 10 Terrassa i l'Associació Unió Lleure, la finalitat del tractament és gestionar la inscripció al Casal i participació a les activitats del C.E. Unió 10 Terrassa i l'Associació Unió Lleure i es realitza en base a la legitimació del seu consentiment explícit al realitzar l'enviament de la inscripció al servei.El C.E. Unió 10 Terrassa i l'Associació Unió Lleure no cedirà les dades proporcionades en aquest formulari per al compliment d'obligacions legals, a excepció de:- AFA / AMPA i Escola.- En cas que es realitzi alguna activitat conjuntament amb un altre entitat, es lliuraran les dades a l'entitat quan sigui estrictament necessari per la seva justificació.- Personal sanitari en cas que l'infant hagi de ser atès en cas d'accident.No es facilitaran les dades a cap altre entitat no citada en aquest apartat.Pot exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament i oposició dirigint-se a C.E. Unió 10 Terrassa unio10terrassa@gmail.com, a l'Associació Unió Lleure info@uniolleure.cat o davant l'autoritat de control (www.aepd.es).Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a través dels links:https://www.unio10terrassa.com/j/privacyhttps://www.uniolleure.cat/index.php/politica-de-privacitat/
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy