แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
สถานะของผู้ตอบแบบสำรวจ *
คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย / รายการประเมินแต่ละข้อ ตามระดับความพึงพอใจของท่าน *
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ความสะดวกในการรายงานตัวและลงทะเบียนอยู่ค่ายพักแรม
2. ความพร้อมในพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
3. การปฐมนิเทศทำให้เกิดความเข้าใจในการอยู่ค่ายพักแรม
4. สถานที่พักมีความพร้อมด้านที่นอน ห้องน้ำและเหมาะสมต่อจำนวนนักเรียน
5. ความรู้และทักษะที่ได้รับจากฐานบุกเบิก (เงื่อนต่าง ๆ )
6. ความรู้และทักษะที่ได้รับจากฐานบุกเบิก (เงื่อนผูกแน่น )
7. ความเหมาะสมด้านสถานที่ในการรับประทานอาหาร และคุณภาพอาหาร
8. กิจกรรมนันทนาการมีความสนุกรื่นเริง
9. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการทำกิจกรรมนันทนาการ
10. ความเหมาะสมกิจกรรมผจญภัย (ภาคเช้า ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น)
11. ความเหมาะสมกิจกรรมผจญภัย (ภาคบ่าย ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น)
12. ความเหมาะสมในด้านเวลากิจกรรมการแสดงชุมนุมรอบกองไฟ
13. ความสนุกของกิจกรรมการแสดงชุมนุมรอบกองไฟ
14. ความเหมาะสมในด้านเวลาและกิจกรรมที่ฝึกกายบริหาร
15. ความเหมาะสมช่วงเวลาในการเดินทางไกล (๐๘.๐๐ – ๑๑.๓๐ น )
16. ความเหมาะสมด้านเส้นทางในการเดินทางไกล
17. ความเหมาะสมด้านระยะทางในการเดินทางไกล
18. ความปลอดภัยของเส้นทางในการเดินทางไกล
19. ความเหมาะสมของเวลาในการอยู่ค่ายพักแรมเป็นเวลา ๒ วัน ๑ คืน
20. ความเหมาะสมในการอยู่ค่ายพักแรมที่โรงเรียน
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นอื่น ๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Kjn.ac.th. Report Abuse - Terms of Service