3.4. Tikslas: apsaugota aplinka ir sutvarkytos atliekos. Atsakingas: aplinkos ir energetikos departamentas.

"a) Pasirašyta Dotacijos teikimo sutartis, papildomai nupirkta 7530 vnt. konteinerių;
b) veikia 5 didelių gabaritų atliekų surinkimo ir tvarkymo aikštelės (Pilaitės pr. 50, Liepkalnio g. 113 B, V. A. Graičiūno g. 36 C, Pramonės g. 209 S ir Pumpėnų g. 1);
c) gyvenamiesiems individualiems namams nemokamai išdalinta 33800 vnt. kompostavimo dėžių."
"a) Teritorijos, esančios šalia Vizitiečių vienuolyno Vilniaus m., Rasų g., preliminarių ekogeologinių tyrimų ataskaita;
b) Vilniaus m. Senamiesčio vidurinės mokyklos ir šalia esančios teritorijos preliminarių ekogeologinių tyrimų ataskaita."
"Vilniaus miesto
savivaldybės tarybos 2012-07-18 sprendimu Nr. 1-717 patvirtinta Vilniaus miesto aplinkos oro kokybės valdymo 2012-2014 metų programa įgyvendinta."
Vilniaus miesto atliekų tvarkymo plano projektas, plano strateginių pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita.
Inventorizuoti 1797 statiniai. Pasirašyta ir įvykdyta Dotacijos teikimo sutartis.
Atliktas aplinkos triukšmo kartografavimas, pateikta ataskaita.
Atlikti tyrimai, sudaryti nauji žemėlapiai. Tirta vandens kokybė
Vykdomas gyventojų informavimas apie oro taršos prevencijos ir mažinimo priemones

Patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos stebėsenos (monitoringo) ir jos informacinės sistemos 2013 - 2016 metų programa. 2014 m. programa nebuvo vykdoma dėl lėšų trūkumo
"a) ir b) Vykdoma sutartis
su UAB ""Energesman"";
c) vykdoma uždarytų Fabijoniškių, Polocko, Mickūnų, Lentvario sąvartynų stebėsena ir priežiūra."

    This is a required question