Závazná přihláška na zimní ochranářský tábor
Tetřeví chata, CHKO Jizerské hory, 7. 3. - 14. 3. 2020

Pořadatel: 36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory
pobočný spolek Českého svazu ochránců přírody zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka L 49176
IČ 43225683
Kateřinská 73, 46014 Liberec XVII - Kateřinky, e-mail: csopschkojh@volny.cz
Email address *
Základní údaje o účastníkovi:
Příjmení: *
Your answer
Jméno: *
Your answer
Datum narození: *
MM
/
DD
/
YYYY
Adresa: *
ulice, č.p.
Your answer
Město/Obec: *
Your answer
PSČ: *
Your answer
Kontaktní telefon: *
Your answer
Kontaktní e-mail: *
Your answer
Žádost o příspěvek na tábor bude podána u následujícího zaměstnavatele (firmy):
Název firmy, adresa, IČ
Your answer
Souhlas rodičů (zákonných zástupců) s podmínkami tábora:
Sohlasíme s podmínkami zimního tábora uvedenými v propozicích a přihlašujeme tímto závazně výše uvedeného účastníka na zimní tábor. Zavazujeme se uhradit účastnický poplatek ve výši 1600 Kč (pro členy ČSOP 1400 Kč) formou rezervační zálohy nejpozději do 31.1.2020 na bankovní účet č. 45303574/0600. Bereme na vědomí, že nezaplacením poplatku v daném termínu nárok na účast na táboře zaniká. *
Bereme na vědomí následující stornovací podmínky: a) V případě písemného odřeknutí účasti na táboře po 29. 2. 2020 bude účastnický poplatek vrácen o stornovací částku ve výši 50%. b) V případě, že účastník tábora v jeho průběhu onemocní a musí být léčen mimo tábor a na tábor se již nevrátí, má právo na vrácení alikvotní části poplatku, který se určí jako jako součet poměrných částí poplatku za každý den nepřítomnosti na táboře po odečtení nezbytných fixních nákladů. *
Bereme na vědomí, že každý účastník bude dbát přesných pokynů vedoucích a dodržovat táborový řád, který bude všem dopředu rozeslán před započetím tábora. V případě opakovaného nebo hrubého porušení táborového řádu či opakovaného neuposlechnutí vedoucích může být účastník odeslán domů bez nároku na vrácení alikvotní části účastnického poplatku. *
Do odvolání souhlasíme s uchováním osobních údajů výše uvedeného účastníka za účelem evidence a s jejich předáním jinému správci osobních dat (SMOP ČSOP) za účelem získání státní dotace. Pořadatel tábora je řádně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod č.j. 546/001 a garantuje nezneužití osobních údajů. *
Dále dáváme výslovný souhlas ke zpracování našich osobních údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), a to za účelem splnění těchto pokynů pořadatele tábora: Komunikace se zákonným zástupcem dítěte a případné zaslání pokynů k účasti na táboře - e-mailová adresa zákonného zástupce,- Provedení platby za účast na táboře - bankovní spojení,- Poskytnutí příspěvku na tábor zaměstnavatelem - e-mailová adresa, název a adresa zaměstnavatele, IČ, DIČ, bankovní spojení, datum narození zákonného zástupce. *
Souhlasíme s uveřejněním záznamů o táborové činnosti (fotografie, audio, video) a s veřejnou produkcí za účelem prezentace souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a se zákonem č.121/2000Sb. o právu autorském. Tyto záznamy slouží pro účely vnitřní dokumentace a k propagaci akcí na internetových stránkách 36/02 ZO ČSOP a skautského střediska Štika Turnov. *
Datum vyplnění přihlášky: *
MM
/
DD
/
YYYY
Příjmení a jméno rodiče, nebo zákonného zástupce, který přihlášku vyplnil: *
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy