מבחן קצר צפירות 1
Sign in to Google to save your progress. Learn more
29. בתעלה צרה, כלי שייט השמיע לכלי שייט המפליג לפניו אות קולי כמתואר בתמונה 116, כלי השייט שמלפנים עונה בהשמעת אות קולי כמתואר בתמונה 117, מה פרוש האות (117) ?
2 points
Captionless Image
Clear selection
30. מה משמעות האות הקולי כמתואר בתמונה 121 המושמע על ידי כלי שייט בתעלה צרה לכלי שייט המפליג לפניו ?
2 points
Captionless Image
Clear selection
24. כלי שייט ממוכן השט בסמוך משמיע אות קולי כמתואר בתמונה 114, מה פרוש האות ?
2 points
Captionless Image
Clear selection
32. מה משמעות צפירה ממושכת ורצופה מכלי שייט ?
2 points
Clear selection
23. מה פרוש האות הקולי כמתואר בתמונה 113?
2 points
Captionless Image
Clear selection
26. מה פרוש האות קולי כמתואר בתמונה 115 ?
2 points
Captionless Image
Clear selection
27. בערפל/ראות מוגבלת שמעת לפני החרטום, במחזוריות של כ-2 דקות, אות קולי כמתואר בתמונה 118, מה פרוש האות ?
2 points
Captionless Image
Clear selection
28. מה פרוש האות הקולי כמתואר בתמונה 112 המושמע בערפל כל שתי דקות ?
2 points
Captionless Image
Clear selection
25. כלי שייט מאחוריך משמיע אות קולי כמתואר בתמונה 115, מה פרוש האות ?
2 points
Captionless Image
Clear selection
31. כלי שייט משמיע רצף אותות קוליים: 3 קצרים,3 ארוכים ו-3 קצרים. מה פרוש האות ? *
2 points
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy