Registrační formulář k Letní škole SODEZZ 2013

Letní škola bude probíhat v Horce nad Moravou ve dnech 26. - 30. 8. 2013. V rámci této letní školy budete moci pod vedením expertů získat základní teoretické znalosti k problematice vědeckého výzkumu v oblasti sociálních věd. Prostřednictvím realizace vlastního výzkumného projeku se prakticky seznámíte s kvalitativními i kvantitativními metodami výzkumu.

  KONTAKTNÍ ÚDAJE

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  VAŠE ZKUŠENOSTI S VÝZKUMEM

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  VÝBĚR TEMATICKÉHO PROUDU

  V rámci Vámi zvoleného tematického proudu budete zpracovávat návrh vlastního výzkumného projektu. Seřaďte prosím následující tematické proudy v pořadí od 1 do 3 tak, že číslem 1 označíte proud, který preferujete nejvíce a číslem 3 označíte proud, které preferujete nejméně. Anotaci k uvedeným tematickým proudům naleznete na ....
  Sociální determinanty zdraví dětí, dospívajících a mladých dospělých
  Regulace emocí a zdraví
  Zdraví a jedinec se znevýhodněním
  Please enter one response per row

  UBYTOVÁNÍ

  This is a required question

  ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

  This is a required question