Έρευνα εργατικού δυναμικού ΙΙΙ: Τομέας αναπηρίας 2017 (Greece)
Η Ομάδα Συμφερόντων για την Ανάπτυξη του Εργατικού Δυναμικού και το Ανθρώπινο Δυναμικό στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρόχων υπηρεσιών για άτομα με αναπηρίες (European Association of Service Providers for People With Disabilities: EASPD) στοχεύει στην προώθηση υψηλών προτύπων γνώσης, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και κατανόησης του εργατικού δυναμικού της κοινωνικής πρόνοιας στον κοινωνικό τομέα της ΕΕ.

Επιδιώκουμε την ανάπτυξη ενός εργατικού δυναμικού κοινωνικής φροντίδας, ευρέως σεβαστού και ειδικευμένου, παρέχοντας υπηρεσίες βάσει κοινών αρχών περίθαλψης. Για το λόγο αυτό, δημιουργήσαμε από το 2014 ένα Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Πόρων (ΕΠΑΠ) στον Κοινωνικό Τομέα για τη συγκέντρωση δεδομένων σχετικά με τις ανάγκες σε προσωπικό, δεξιότητες και κατάρτιση. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για τον καλύτερο προγραμματισμό της ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων και της καλύτερης πολιτικής για την απασχόληση σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Αυτή η έρευνα σε απευθείας σύνδεση είναι η τρίτη ετήσια επισκόπηση του ΕΠΑΠ. Να ολοκληρώσετε την έρευνα μέχρι τις 15 Ιουνίου 2017. Σκοπός της είναι να εντοπίσει τις τάσεις και να αποκτήσει καλύτερη εικόνα για το εργατικό δυναμικό και τη δημιουργία θέσεων εργασίας Δυναμικό του τομέα της αναπηρίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευθούν στα τέλη του 2017. Θα χρησιμεύσουν επίσης για την άσκηση πίεσης στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και στα κράτη μέλη της.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας!

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms