Využitie produktov leteckého snímkovania a laserového skenovania v geodetickej praxi - registrácia
KEDY: 28. 6. 2021, 9:00 - 11:30

KDE: online prostredníctvom MS Teams, link bude účastníkom zaslaný na základe registrácie najneskôr deň pred podujatím

Počet účastníkov je obmedzený. Registrácia bude potvrdená až úhradou vložného poplatku.

Informácie o spracovaní osobných údajov:
Osobné údaje dotknutej osoby, ktorá sa prihlásila na SSGK organizované vzdelávacie podujatie prostredníctvom určenej prihlášky sú spracúvané na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, v zmysle ktorého je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Prihláška sa na účely spracúvania osobných údajov dotknutej osoby považuje za objednávku (zmluvu) uzatváranú medzi účastníkom vzdelávacieho podujatia a SSGK prostredníctvom určeného formulára umiestneného na webovej stránke, v zmysle ktorej sa SSGK zaväzuje uskutočniť vzdelávacie podujatie a účastník vzdelávacieho podujatia zaväzuje uhradiť vložné za účasť na vzdelávacom podujatí. SSGK nasledovné osobné údaje:
• titul pred menom a za menom dotknutej osoby, meno, priezvisko, e-mail, informácie o členstve v príslušnej komore, IČO pracoviska, ulica, číslo popisné, PSČ, mesto, telefón
• v prípade, kedy dotknutá osoba požaduje vystavenie faktúry na iné, ako vyššie uvedené osobné údaje, prevádzkovateľ spracúva aj takto doplnené fakturačné údaje (a to názov firmy, ulica, číslo popisné, PSČ, mesto, IČO, DIČ, IČ DPH)
SSGK ustanovil zodpovednú osobu, ktorá zabezpečuje dohľad nad spracúvaním osobných údajov v rámci činnosti SSGK v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 37 GDPR.
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: ssgk@ssgk.sk
Meno *
Priezvisko *
Titul(y)
Email *
Telefón
IČO organizácie (ak požadujete účtovný doklad)
Mesto *
Poplatok *
Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účel tohto webináru *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of STU in Bratislava. Report Abuse