Inscripció entitats
Model inscripció d’entitats a l’Oficina de Voluntariat de Tortosa
Nom de l’entitat
Domicili
CIF
Telèfon
Correu electrònic
Horari d’atenció al públic
Àmbit d’actuació:
Descripció de l’entitat:
Tasques del voluntariat:
Web:
Blog
Facebook
Observacions
Avís legal
De conformitat amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, amb la signatura d’aquest document s’autoritza que les dades de caràcter personal proporcionades siguin tractades i incorporades en el fitxer denominat Joventut, responsabilitat de l’Ajuntament de Tortosa.
La finalitat d’aquest tractament és la de incloure les dades a l’Oficina del Voluntariat de Tortosa. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones, llevat dels casos en què hi hagi una obligació legal, i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per a finalitat que es van captar.
En qualsevol cas es podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o d’oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin a l’Ajuntament de Tortosa, Plaça d’Espanya núm.1 43500 Tortosa (Tarragona) o bé per correu electrònic a sac@tortosa.cat
S’informa que també es pot presentar una reclamació, si així es considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament a protecciodades@tortosa.cat
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy