ปิดระบบการลงทะเบียนออนไลน์ Superhalf Marathon 4.0 โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี
วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560
1.ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อ ข้อมูล และ สถานะการชำระเงิน ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/0B1O_5X25I7PhQlp4RFU0NU9OT2sหรือ http://www.ananhosp.go.th/index_home.html ได้ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค.60 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
2.หากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ ข้อมูลต่างๆ กรุณาแจ้งมายัง Email : ananhosp.running@gmail.com ภายในวันที่ 5 ก.ค.60
3.ระบบปิดการรับสมัคร ในวันที่ 30 มิ.ย. 60 เวลา 16.00 น. ผู้ที่ทำการสมัครกรุณาโอนเงินภายในวันที่ 30 มิ.ย.60 หากท่านโอนหลังจากวันที่กำหนด จะถือว่าท่านบริจาคเงินเข้าการกุศล และไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms