แบบคำร้อง ขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
โดย สำนักปลัด งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด โทร. 054019714 ต่อ 104 , 0932275577 หรือ www.sobpad.go.th
Email *
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้ขออนุญาต)
ข้อมูลตามบัตรประจำตัว หรือ ทะเบียนบ้าน ผู้ขออนุญาต
ประเภทคำขอ *
ผู้ยื่นคำร้องแบบคำขอ *
คำนำหน้า *
ชื่อ - นามสกุล *
อายุ *
สัญชาติ *
บ้านเลขที่ / หมู่ที่ *
ตำบล / อำเภอ / จังหวัด *
หมายเลขโทรศัพท์ *
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ *
สถานประกอบการ ตั้งอยู่เลขที่ *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy