Søknadsskjema Pressefotografenes Klubb

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Husk å sende passbilde og eventuelle vedlegg til styret@pk.no

  Kontigenten er kr. 700. Elever under fotografutdannelse, betaler redusert kontigent (kr. 350) opptaksåret. Innmeldingsgebyr er kr. 250. Med søknaden skal det - fra både fast ansatte og frilansere - følge en bekreftelse for arbeidsforholdet fra arbeidsgiver, evt. hovedoppdragsgiver(e). Hovedervervet skal være pressefotografarbeid, og inntekten fra pressefotografarbeid skal minst tilsvare NJs minstetariff. Frilansere skal attestere inntektsforholdet sammen med søknaden. Alle medlemmer må på styrets forlangende dokumentere arbeidsforhold og/eller inntekt. Jeg forplikter meg til snarest å melde fra til PK ved forandring av ansettelsesforhold, og andre forhold som eravgjørende for medlemskapet, samt ved endringer av adresse, e-mail, hjemmeside og telefon. Jeg har lest lovene som ligger på PKs hjemmesider, og jeg forplikter meg til å følge disse. Jeg forplikter meg også til å arbeide for at pressefotografenes arbeidsforhold overfor myndigheter, stevne-arrangører ol. forblir bra - og for at pressefotografenes arbeidssituasjon og omdømme ikke kommer i vanry. Jeg er oppmerksom på at pressekort/medlemskort og andre legitimasjoner fra PK er klubbens eiendom, og skal uoppfordret returneres ved eventuelt opphør av medlemskap.