ลงทะเบียนรับหนังสือ กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. ความท้าทายของการต่อสู้ทางความคิด ตามแนวทางสันติวิธี ในทัศนะของผู้ปฏิบัติงานจริง (ห้วงปี 2558 - 2561)
ISBN 978-616-235-341-3
พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต.
พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงศ์ เลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต.
เปิดรับลงทะเบียน (รอบที่ 2) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
คำนำหน้า - ชื่อ - สกุล *
สังกัด (หน่วยงานราชการ องค์กร ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ ประชาชนทั่วไป) *
หมายเลขโทรศัพท์ *
อีเมล *
วัตถุประสงค์ *
จำนวน (เล่ม) *
***เงื่อนไขการรับหนังสือ
1. ท่านที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร กรุณาเลือกสถานที่รับหนังสือ

2. ท่านที่อยู่ต่างจังหวัด จะดำเนินการจัดส่งให้ทางไปรษณีย์

3. จัดส่งโดยบริการขนส่งสาธารณะ Lalamove (ในวันและเวลาราชการ) ****โดยจะเรียกเก็บเงินค่าจัดส่งปลายทาง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02-3560463 และ thaipdp@hotmail.com (ในวันและเวลาราชการ)
1. สถานที่รับหนังสือ เลือก 1 ข้อ
สำหรับข้อ 1 โปรดระบุวันที่รับหนังสือ
2. จัดส่งทางไปรษณีย์ โปรดระบุที่อยู่ให้ชัดเจน
3. จัดส่งโดยบริการขนส่งสาธารณะ Lalamove ***เก็บเงินปลายทาง (โปรดระบุที่อยู่ให้ชัดเจน)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy