GURASOAK Bizikidetza
Bizikidetza Galdetegia- Luberri 2017-18
Gustura al zaude/ Estas a gusto con...?
Ezer ez /En absoluto
Gutxi/Poco
Ez Dakit/No sé
Oso/ Mucho
Guztiz/Totalmente
Ikastetxearekin/ el Centro
Instalazioekin/las instalaciones
Jantoki orduko zaintzaileekin/ los-las monitores del comedor
Irakasleekin/ los-as profesores-as
Orientatzaileekin/el/la Orientador
Atezainekin/ los Porteros
Zuzendaritzarekin/ la dirección
Ikasketaburutzarekin/ la Jefatura de Estudios
Luberrirekin harremana/ La relación con el Luberri?
Inoiz ez/ Nunca
Gutxitan/ Pocas Veces
Ez dakit/No sé
Askotan/ Habitualmente
Beti/ Siempre
Luberrin arduratzen dira gutaz/ Luberri cuenta nosotros.
Zentroaren laguntza dugu gatazkak konpontzeko orduan/Tenemos ayuda del centro a la hora de resover conflictos
Luberriko arduradunarekin hitz egin dezakegu ditugun arazoez./Podemos hablar con Dirección de los problemas que nos surgen
Ikastetxean zuzen eta juxtu aplikatzen dituzte arauak/ Las normas se aplican de forma justa
Entzun al duzu ikasle baten bateri egin diotela.../ Te consta que a a algún alumno hayan...
Inoiz ez / Nunca
Noizbait/ Alguna vez
Ez dakit/No sé
Batzutan/ Varias
Askotan/ muchas
- iraundu/ Insultado
-mehatxatu/ amenazado
-jo/ pegado
-zurrumurruak zabaldu/ cotilleado
-baztertu/ apartado
-barre egin/ ridiculizado
-nahita min egin/ hecho daño intencionadamente
Ados nago ondoko baieztapenarekin: Bizikidetza arazoak ditugu... / Estoy de acuerdo con la siguiente afirmación: Tenemos problemas de convivencia...
Batere ez/ En Absoluto
Ez oso ados/ No totalmente
Ez dakit/ No sé
Oso Adoz/Muy
Guztiz/ Totlamente
...ikasleak ez diotelako garrantzirik ematen./...porque los alumnos no dan importancia al tema
...ikastetxeko arauak ez direlako egokiak./ ...porque las normas no son las adecuadas.
...familiak ez duelako behar beste parte hartzen/...porque las familias no se implican lo suficiente.
... irakasleek ez dutelako disziplina indartzen/...porque los profesores no imponen la disciplina.
Harreman onak edukitzeko eraginkorra da?/Para corregir los problemas de convivencia es efectivo?
Batere ez/ En absoluto
Ez oso/ No mucho
Ez dakit/ No sé
Oso/ Mucho
Guztiz/Totalmente
Asteazken arratsaldeetan etortzea/ Las clases de recuperación de los miércoles
Etxera kanporatzea/ Expulsión a casa
Hitz egitea ikasleekin portaeran hausnarketa egiteko/ Hablar con los alumnos para que refle
Arauak eta diziplinaren iritzia/ Normas y Disciplina
Inoiz ez/ Nunca
Gutxitan/Pocas veces
Ez dakit/ No sé
Askotan/Habitualmente
Beti/ Siempre
Ikastetxeko arauak zuzenak dira/ Las normas del centro son justas
Jangelako arauak zuzenak dira/ Las normas del comedor son justas
Arauak bete egiten dira/ Las normas se cumplen
Gurasoen iritzia kontutan hartzen da arauak aldatzeko orduan/ Se tiene en cuenta la opinión de los padres y madres a la hora de cambiar las normas
Ikastetxean/En el centro: *
Batere ez/ Nada
Gutxi/Poco
Ez dakit/ No sé
Oso/ Mucho
Guztiz/ Total
Harremanak ardura eta errespetukoak dira/ Las relaciones son respetuosas
Seguru sentitzen gara/Nos sentimos seguros
Aniztasunaren integrazio aberasgarria dugu/Tenemos una diversidad enriquecedora
Langiroan ona dago/Hay un buen ambiente de trabajo
Zure ustez zein da ikastetxean dugun arazo nagusiena?/Cual crees que es el mayor problema que tenemos en Luberri? .
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Antigua Luberri BHI. Report Abuse - Terms of Service