บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
คำนำหน้า *
ชื่อ - สกุล *
Your answer
ชื่อเล่น *
Your answer
ชั้น *
เลขที่ *
Your answer
ชื่อ - นามสกุล บิดา *
ให้นักเรียน ใส่ คำนำหน้า ด้วย เช่น นาย จ.ส.ต พ.ท. เป็นต้น
Your answer
อายุ *
Your answer
อาชีพ *
Your answer
ความรู้สึกที่นักเรียน มีต่อบิดา
Your answer
ชื่อ - นามสกุล มารดา *
ให้นักเรียน ใส่ คำนำหน้า ด้วย เช่น นาง นางสาว จ.ส.ต พ.ท. เป็นต้น
Your answer
อายุ *
Your answer
อาชีพ *
Your answer
ความรู้สึกที่นักเรียน มีต่อ มาดา
Your answer
นักเรียนที่ พี่น้อง กี่คน (รวมนักเรียนด้วย) *
พี่น้อง หมายถึง พี่ หรือ น้อง ที่มีบิดา มารดา คนเดียวกัน
Your answer
นักเรียนเป็นคนที่ *
Your answer
นักเรียนเป็นคนที่ *
Your answer
ที่อยู่ ที่ติดต่อได้ *
ให้นักเรียน กรอกข้อมูล ที่อยู่ ให้ชัดเจน เช่นบ้านเลขที่ 1 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ ของนักเรียน *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ปกครอง *
Your answer
สิ่งที่ชอบ หรือพอใจ เกี่ยวกับตัวเอง คือ *
Your answer
สิ่งที่ไม่ชอบ เกี่ยวกับตัวเอง คือ *
Your answer
สิ่งที่อยากปรับปรุง แก้ไข ตัวเอง คือ *
Your answer
เพื่อนที่สนิทที่สุด *
Your answer
สิ่งที่นักเรียนอยากได้จากคนรอบข้าง *
จาก พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู พี่น้อง และเพื่อน
Your answer
เหตุการณ์ที่ประทับใจ ภูมิใจ มากที่สุด *
Your answer
นักเรียนเสียใจเกี่ยวกับการกระทำ ในเรื่องใด มากที่สุด *
Your answer
ความรู้สึกที่นักเรียนมีต่อโรงเรียน *
Your answer
สิ่งที่นักเรียน อยากให้ โรงเรียน ครู ทำ *
Your answer
นักเรียน คาดว่า เมื่อจบ ม.3 นักเรียน จะเรียนต่อ ที่สถาบันใด สาขาอะไร *
Your answer
อาชีพที่นักเรียน ใฝ่ฝันอยากจะทำ *
Your answer
นักเรียน มีความรู้ หรือสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ *
ชื่อโปรแกรมที่นักเรียนสามารถใช้งานได้ *
Your answer
มีเรื่องอะไร หรือความรู้ใด ที่นักเรียน ได้ค้นหาและเรียนรู้ "ด้วยตนเอง" โดยการค้นหาข้อมูลใน จาก เว็บไซต์ ต่างๆ หรือ ดูคลิปใน youtube *
เรื่อง ที่นักเรียนได้เรียนรู้เอง อาจไม่มีครูสอนในห้องเรียน เช่น เรียนรู้ การตัดต่อวิดีโอ จากการดู คลิปใน youtube เป็นต้น
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service