2.1. Tikslas: skatinam verslą ir traukiam investicijas. Atsakingas: Ekonomikos ir investicijų departamentas.

Vykdyti verslo skatinimo projektai
Pateikti siūlymai Lietuvos savivaldybių asociacijai.
Patobulinta verslininkams leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo tvarka. Patobulinta leidimų reklamai išdavimo tvarka.
"Įgyvendinti projekto „Vilniaus miesto įvaizdžio tobulinimo galimybių
studijos parengimas“ II, III, IV etapai. Finansuota VšĮ „Vilniaus kino biuras“ veikla.
"
Dalyvauta 2014 m. Nekilnojamo turto ir investicijų parodoje, Kanuose. Investicinių projektų skirtų reklamuotis MIPIM 2014 parodoje pristatymas.
Nupirktos eksperto paslaugos dėl Viešosios ir privačios partnerystės būdu įgyvendinamo Vilniaus miesto gatvių apšvietimo renovacijos ir eksplotavimo projekto pirkimo.
Parengtas ir suderintas detalusis planas
Rengiami 79 ha ir 23,7 ha teritorijų, parengtas ir patvirtintas 37,4 ha teritorijos prie Liepkalnio g. detalieji planai.
    This is a required question