Koiran tietojen täydentäminen

Jalostustoimikunta ylläpitää tietokantaa länsigöötanmaanpystykorvista ja taltioi siellä tietoja, jotka ovat tarpeellisia rotujärjestön jalostuksen ohjaustehtävän hoitamisessa. Toimikunta tallentaa tietokantaan sellaisia tietoja, jotka on saatu :

a) SKL:n KoiraNet-tietokannasta

b) yhdistyksen järjestämien testien ja tarkastuksien tuloksina (jalostustarkastus, paimennustaipumustestaus, kyselyt)

c) koiran omistajan tai kasvattajan kirjallisesti jalostustoimikunnalle ilmoittamat tiedot (lomakkeella tai erillisellä kirjeellä/sähköpostilla)


Toimikunta ei tallenna tietokantaan tietoja, joista sille on ilmoitettu suullisesti tai puhelimitse tai milloin ilmoittajana ei ole ollut koiran omistaja tai kasvattaja. Lomakkeella saatu tieto tarkistetaan aina tiedon antajalta ennen sillä ilmoitettujen tietojen tallentamista tietokantaan.

Toimikunta rohkaisee koiranomistajia kertomaan koiristaan mahdollisia luotettavia tutkimus- tai havaintotietoja sairauksista tai vioista. Lomakkeella voi kertoa myös koiran kuoleman kuolinsyystä. Nämä tiedot saattavat olla arvokkaita rotumme jalostuksen ja tulevien kasvattajasukupolvien työn kannalta. Tietoja voi antaa myös jo kuolleista koirista. Lomakkeella voi ilmoittaa myös koiran omistajuudesta, jota jalostustoimikunta ei automaattisesti muualta saa.

Tietokanta ei ole täydellinen, kaikki länsigöötanmaanpystykorvat käsittävä tietokanta, eikä se siten korvaa Kennelliiton (SKLn) ylläpitämiä koirarekisteriä ja Koiranet-tietokantaa.

Jalostustoimikunta

  Tiedot koirasta

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Tiedot vastaajasta

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question