Ponovno izdavanje WCF rodovnika

Rodovnik može biti ponovno izdat radi izmene podataka ili ako je original izgubljen ili oštećen. Originalni rodovnik će biti poništen i obrisan iz baze podataka, novi rodovnik će biti izdat sa novim hologramom i registracionim brojem

Uslov: rodovnik mačke izdat u Klubu Le PETit WCF

Cena za ponovno izdavanje WCF rodovnika sa četiri generacije predaka i numerisanim zaštitnim hologramom je 8 eur

Usluge Kluba Le PETit WCF mogu koristiti prijavljeni odgajivači

Felinološko društvo Le PETit WCF Beograd
063/ 20-21-21 ~ www.lepetit.rs ~ lepetit.rs@gmail.com
World Cat Federation / WCF e.V. ~ RS-0287 Le PETit
Eurobank: 250107000011576065

  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question

  Mačke

  This is a required question
  This is a required question