EKF középiskolás történelem verseny 2016.

http://tortenelem.uni-eger.hu/hu/tort/verseny

Az 1956-os forradalom és szabadságharc

3. forduló
Magyarország és a világ 1956-ban

Beküldési határidő: 2016. március 11. 22:00

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  1. feladat (20 pont)

  Válaszoljanak a kérdésekre a források segítségével! „Tények igazolják, hogy sok önkényt Sztálin parancsára követtek el; teljesen figyelmen kívül hagyva a törvényesség normáit, mind a pártban, mind állami szinten. Sztálin nagyon bizalmatlan ember volt; betegesen gyanakvó… Mindenütt csak "ellenségeket", "képmutatókat" és "kémeket" látott. Korlátlan hatalom birtokában a legnagyobb önkényre vetemedett emberek erkölcsi és fizikai megsemmisítésében. … Ha Sztálin azt mondta, hogy valakit le kell tartóztatni, akkor ellenvetés nélkül tudomásul kellett venni, hogy az illető a "nép ellensége"… S milyen bizonyítékokat csatoltak? A vádlottak "beismerő vallomásait". S a nyomozók elfogadták ezeket a "beismerő vallomásokat". De miképp történhetett meg az, hogy az emberek olyan bűncselekményeket ismertek be, amelyeket egyáltalán nem követtek el? Csak egyféleképpen: úgy, hogy a fizikai ráhatás módszereit alkalmazták, kínzásokat, amelyek következtében a letartóztatott elvesztette eszméletét, ítélőképességét, megfeledkezett emberi méltóságáról.”

  Captionless Image

  Captionless Image

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  2. feladat (20 pont)

  Válaszoljanak a kérdésekre a képek segítségével!

  1. kép

  Captionless Image

  2. kép

  Captionless Image

  3. kép

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  3. feladat (20 pont)

  Válaszoljon a kérdésekre a képek és a forrásrészlet segítségével! „De hogyan jöhetett létre a személyi kultusz, hogyan jöhetett létre a dogmatizmusnak ez a kíméletlen egyeduralma, amely megbénította nemcsak életünket, de gondolkodásunkat is, mi az oka a demokrácia hiányának - ezeket az okokat kell kutatnunk és egymásközti összefüggéseiket, ha azt akarjuk, hogy valami tisztességes eredményre jussunk. Ebből a szempontból nézve mondom azt, hogy vitáink nem elégítenek ki, mert nem elég mélyek és nem elég magasak. Hadd előlegezzem itt mindjárt megjegyzéseim elején személyes nézetemet arról, hogy melyik az az általános irány, amelyben keresni kell, hogy valami tisztes haszonhoz jussunk. Azt hiszem bajaink kútforrása a szabadság hiánya. (Élénk taps)” (Déry Tibor felszólalása)

  1. kép

  Captionless Image

  2. kép

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  4. feladat (20 pont)

  Válaszoljon a kérdésekre a képek és a forrásrészletek segítségével! "A tömegszenvedélyek [...] legtöbbször indokolatlanok. Senki sem tudja, miért dohányzik, mégsem bír lemondani róla. Ilyen szenvedély az Irodalmi Ujság olvasása is. [...] A hatóságok szerencsére rájöttek, hogy egy új, káros és romboló szenvedély ütötte föl a fejét. Harcolnak is ellene, a maguk bölcs és tapasztalt módján. Először is elvonókúrával, mint a rumivás ellen. Kaposvár például 30 példányt kap, és ha megfeszül, se többet. Így legalább nem terjed a ragály. [...] Javaslom, hogy keressünk hatásosabb módszereket. Például, aki az utcán Irodalmi Ujságot olvas vagy feltűnően lóbál, azt a rendőr a helyszínen megbírságolhassa. Továbbá: az előfizetőknek járó példányokhoz mellékeljünk egy kis tüsszentőport. Akinek még ez sem veszi el a kedvét, annak küldjük el ingyen az Irodalmi Ujság régi évfolyamait. Ezektől még a legmegrögzöttebb olvasó is észre tér. Ha ez sem használ, akkor - legjobb meggyőződésem ellenére - csak azt tanácsolhatom, hogy emeljék duplájára a példányszámot. Úgy látszik, nem érdemel jobbat ez a nép." (Örkény István: Én csak ritkán szoktam írni, 1956. október 6.) „Mert fogtam én a siker pilleszárnyát, s nem boldogabb, csak lettem tőle gyávább, s maszattá rondult ujjamon a hímpor. Mind kínná torzul, ami nem lett kínból. Adj, élet, munkás férfikort, öregkort, s erőt, annyit: Ha mennem illik egykor, még síremlékem is magam faragjam! S ne menjek úgy, hogy lelkemmel haragban.” (Benjamin László: Köznapi dolgok igézete)

  1. kép (Veres Péter, Szabó Lőrinc, Örkény István és felesége, Déry Tibor)

  Captionless Image

  2. kép

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  5. feladat (20 pont)

  Válaszoljon a kérdésekre a képek és a forrásrészletek segítségével! „A gyászinduló hangjai mellett három órán keresztül áradt a tömeg. Jöttek a munkások, értelmiségiek, katonák, diákok, háziasszonyok virágcsokorral a kezükben. Jöttek a falvak dolgozói az orosháziak, a debreceniek, a nógrádiak, hogy búcsút vegyenek a nép nagy halottaitól. Elvonultak a koporsók előtt Rajk elvtárs választókerületének, a régi Sopron megyének küldöttei is. Koszorúkat hoztak Kapuvárról, rajta két szó: Nem felejtünk!” (Szabad Föld, 1956. október 14.) „Temetés másnapján írom ezt a cikket, szemem még őrzi – s nem felejti – a gyászpompa wagneri díszletét: A nyugtalan, szeles ég rohanó fellegeit. Istenek alkonya, hazug isteneké... Bálványozó kor, kezdesz ocsudni végre. Csak nagy az ár, görnyesztően nagy, melyet fizetünk ezért az ébredésért. Véres a szánk, mint Dózsa vezéreié... Fejem fölött a szél láthatatlan, tűkkel összekapcsolt egy magyar és egy fekete zászlót. A nemzeti három szín oly fakón üt ki a fekete háttérből.” (Irodalmi Újság, 1956. október 13.)

  1. kép

  Captionless Image

  2. kép

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question