Formular de evaluare pentru lucrările științifice înscrise la Conferința internațională „PERSPECTIVE ALE DREPTULUI AFACERILOR ÎN MILENIUL AL TREILEA”
* Formularul se completează doar de referenții științifici ai conferinței, la solicitarea Președintelui Comitetului de organizare
Titlul articolului evaluat *
Your answer
Numele și prenumele referentului științific *
Your answer
EVALUARE
În realizarea evaluării, referenții științifici vor ține cont de prevederile din:
- Condițiile de publicare (http://www.businesslawconference.ro/cerinte.pdf)
- Declarația de etică și malpraxis a Conferinței internaționale „Perspective ale Dreptului Afacerilor în Mileniul al Treilea” (http://www.businesslawconference.ro/declaratie_etica_malpraxis.pdf)
- COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers publicat de Committee on Publication Ethics (COPE).- http://publicationethics.org/files/Peer%20review%20guidelines_0.pdf
1. Subiectul lucrării științifice este adecvat pentru susținere în cadrul conferinței ?
Dacă răspunsul este „Necesită modificări” sau NU, vă rugăm să explicați:
Your answer
2. Titlul descrie în mod clar conținutul lucrării științifice?
Dacă răspunsul este „Necesită modificări” sau NU, vă rugăm să explicați:
Your answer
3. Rezumatul descrie obiectivele, rezultatele și implicațiile studiului ?
Dacă răspunsul este NU, vă rugăm să explicați:
Your answer
4. Secțiunea introductivă cuprinde identificarea problemei cercetate, noutatea în raport cu abordările doctrinare existente, structura cercetării și detalierea metodelor de cercetare utilizate ?
Dacă răspunsul este NU, vă rugăm să explicați:
Your answer
5. Lucrarea respectă cerințele tehnice de redactare prevăzute de Condițiile de publicare? Condițiile de publicare pot fi consultate aici: http://www.businesslawconference.ro/cerinte.pdf .
Dacă răspunsul este NU, vă rugăm să explicați:
Your answer
6. Cum ați descrie stilul de redactare?
7. Cum ati aprecia coerența și claritatea exprimării ?
8. Cum ați evalua noutatea știintifică a lucrării ?
9. Metodele de cercetare utilizate de autor sunt adecvate pentru o lucrare științifică în domeniul juridic?
10. Lucrarea demonstrează o cunoaștere rezonabilă a literaturii de specialitate relevante în domeniu?
Dacă răspunsul este NU indicați lucrările importante care au fost omise de autor
Your answer
11. Termenii și conceptele sunt definite în mod adecvat ?
Dacă răspunsul este „Nu întotdeauna” sau NU vă rugăm să explicați
Your answer
12. Sunt argumentele științifice susținute în mod logic?
Dacă răspunsul este „Nu întotdeauna” sau NU, vă rugăm să explicați:
Your answer
13. Lucrarea reprezintă o contribuție originală, cu impact asupra dezvoltării teoriei științifice?
Dacă răspunsul este NU, vă rugăm să explicați :
Your answer
14. Secțiunea de concluzii cuprinde rezultatele cercetării și modalitățile de valorificare a acestora ?
Dacă răspunsul este „În mică măsură” sau NU, vă rugăm să explicați
Your answer
15. Modul de citare a surselor bibliografice în notele de subsol respectă indicațiile din Condițiile de publicare? Condițiile de publicare pot fi consultate aici: http://www.businesslawconference.ro/cerinte.pdf .
Dacă răspunsul este NU, vă rugăm să explicați:
Your answer
16. Lucrările de referinţă citate în cadrul manuscrisului sunt menționate în secțiunea Bibliografie conform indicațiilor din Condițiile de publicare? Condițiile de publicare pot fi consultate aici: http://www.businesslawconference.ro/cerinte.pdf .
Dacă nu, vă rugăm să explicați :
Your answer
REZULTATUL EVALUĂRII
În urma evaluării, recomand: *
Aspecte etice
Referenții trebuie să supună atenției Președintelui Comitetului de organizare orice asemănări majore între manuscrisul supus evaluării și alte articole sau lucrări publicate de care au cunoștință, precum și orice probleme care ar avea legătură cu acceptabilitatea etică a cercetării descrise în manuscris.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Tribuna Juridica. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms