Formular de evaluare pentru lucrările științifice înscrise la Conferința internațională „PERSPECTIVE ALE DREPTULUI AFACERILOR ÎN MILENIUL AL TREILEA”
* Formularul se completează doar de referenții științifici ai conferinței, la solicitarea Președintelui Comitetului de organizare
Titlul articolului evaluat *
Numele și prenumele referentului științific *
EVALUARE
În realizarea evaluării, referenții științifici vor ține cont de prevederile din:
- Condițiile de publicare (http://www.businesslawconference.ro/cerinte.pdf)
- Declarația de etică și malpraxis a Conferinței internaționale „Perspective ale Dreptului Afacerilor în Mileniul al Treilea” (http://www.businesslawconference.ro/declaratie_etica_malpraxis.pdf)
- COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers publicat de Committee on Publication Ethics (COPE).- http://publicationethics.org/files/Peer%20review%20guidelines_0.pdf
1. Subiectul lucrării științifice este adecvat pentru susținere în cadrul conferinței ?
Clear selection
Dacă răspunsul este „Necesită modificări” sau NU, vă rugăm să explicați:
2. Titlul descrie în mod clar conținutul lucrării științifice?
Clear selection
Dacă răspunsul este „Necesită modificări” sau NU, vă rugăm să explicați:
3. Rezumatul descrie obiectivele, rezultatele și implicațiile studiului ?
Clear selection
Dacă răspunsul este NU, vă rugăm să explicați:
4. Secțiunea introductivă cuprinde identificarea problemei cercetate, noutatea în raport cu abordările doctrinare existente, structura cercetării și detalierea metodelor de cercetare utilizate ?
Clear selection
Dacă răspunsul este NU, vă rugăm să explicați:
5. Lucrarea respectă cerințele tehnice de redactare prevăzute de Condițiile de publicare? Condițiile de publicare pot fi consultate aici: http://www.businesslawconference.ro/cerinte.pdf .
Clear selection
Dacă răspunsul este NU, vă rugăm să explicați:
6. Cum ați descrie stilul de redactare?
Clear selection
7. Cum ati aprecia coerența și claritatea exprimării ?
Clear selection
8. Cum ați evalua noutatea știintifică a lucrării ?
Clear selection
9. Metodele de cercetare utilizate de autor sunt adecvate pentru o lucrare științifică în domeniul juridic?
Clear selection
10. Lucrarea demonstrează o cunoaștere rezonabilă a literaturii de specialitate relevante în domeniu?
Clear selection
Dacă răspunsul este NU indicați lucrările importante care au fost omise de autor
11. Termenii și conceptele sunt definite în mod adecvat ?
Clear selection
Dacă răspunsul este „Nu întotdeauna” sau NU vă rugăm să explicați
12. Sunt argumentele științifice susținute în mod logic?
Clear selection
Dacă răspunsul este „Nu întotdeauna” sau NU, vă rugăm să explicați:
13. Lucrarea reprezintă o contribuție originală, cu impact asupra dezvoltării teoriei științifice?
Clear selection
Dacă răspunsul este NU, vă rugăm să explicați :
14. Secțiunea de concluzii cuprinde rezultatele cercetării și modalitățile de valorificare a acestora ?
Clear selection
Dacă răspunsul este „În mică măsură” sau NU, vă rugăm să explicați
15. Modul de citare a surselor bibliografice în notele de subsol respectă indicațiile din Condițiile de publicare? Condițiile de publicare pot fi consultate aici: http://www.businesslawconference.ro/cerinte.pdf .
Clear selection
Dacă răspunsul este NU, vă rugăm să explicați:
16. Lucrările de referinţă citate în cadrul manuscrisului sunt menționate în secțiunea Bibliografie conform indicațiilor din Condițiile de publicare? Condițiile de publicare pot fi consultate aici: http://www.businesslawconference.ro/cerinte.pdf .
Clear selection
Dacă nu, vă rugăm să explicați :
REZULTATUL EVALUĂRII
În urma evaluării, recomand: *
Aspecte etice
Referenții trebuie să supună atenției Președintelui Comitetului de organizare orice asemănări majore între manuscrisul supus evaluării și alte articole sau lucrări publicate de care au cunoștință, precum și orice probleme care ar avea legătură cu acceptabilitatea etică a cercetării descrise în manuscris.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Tribuna Juridica. Report Abuse