Plan ulaganja za Europu (''Junckerov plan'') i Europski fond za strateška ulaganja
Prijava za investitore
Posebne odredbe i uvjeti

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o povjeravanju poslova vezanih uz suradnju s Europskom investicijskom bankom i Europskim investicijskim fondom na provedbi plana ulaganja za Europu, Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu: HBOR) povjereni su poslovi vezani uz suradnju s Europskom investicijskom bankom (u daljnjem tekstu: EIB) i Europskim investicijskim fondom u svrhu provedbe Plana ulaganja za Europu.

HBOR putem vlastitih mrežnih stranica objavljuje podatke o projektima u okviru Hrvatskog portala projekata ulaganja u Republici Hrvatskoj, sukladno Uredbi (EU) 2015/1017 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2015. o Europskom fondu za strateška ulaganja, Europskom savjetodavnom centru za ulaganja i Europskom portalu projekata ulaganja i o izmjeni uredaba (EU) br. 1291/2013 i (EU) br. 1316/2013 – Europski fond za strateška ulaganja, a prema sljedećim uvjetima:

Podnošenje Prijave za investitore i/ili objava projekta ne podrazumijeva da ga Europska komisija ili EIB prihvaćaju, niti je uvjet za primanje financijske pomoći Unije ili EIB-a.

Podnošenje Prijave za investitore i/ili objava projekta ne podrazumijeva prihvatljivost projekta za financiranje od strane HBOR-a.

Projekti se prijavljuju u svrhu vidljivosti investitorima.

Prijavitelj projekta/Investitor je suglasan da prijava projekta ne podrazumijeva da će projekt biti podržan kroz javni ili bilo kakav drugi oblik financiranja.

HBOR ne odgovara za točnost podataka iz Prijave za investitore.

Podnositelj Prijave za investitore potvrđuje kako su sve informacije iz prijave:
 - točne, dane u dobroj vjeri i ažurne;
 - da je prijava ispunjena od strane osobe ovlaštene za zastupanje;
 - da projekt odgovara svim primjenjivim lokalnim i EU propisima.

Informacije o projektu ne smiju sadržavati elemente:
 - klevete, prijetnji, ugrožavanja, širenja mržnje, narušavanja privatnosti;
 diskriminacije;
 - ugrožavanja intelektualnog vlasništva, uključujući, ali ne ograničavajući se na autorska prava, prava na baze podataka, zaštitni znak;
 - narušavanja obveza prema trećoj strani, ugovornih obveza, obveza o čuvanju povjerljivosti informacija i ostalih neprihvatljivih informacija.

HBOR zadržava pravo neobjavljivanja informacija o projektu, prema diskrecijskoj ocjeni, posebno s pravne ili reputacijske osnove.

HBOR čuva povjerljivim sve podatke iz prijave za investitore i sigurno ih pohranjuje na vlastitom serveru.

HBOR ne odgovara za štetu ili gubitke uzrokovane napadima informatičkog sustava HBOR-a (virusi i slični napadi koji uzrokuju štetu na informatičkom sustavu, programima, podacima i sl).

Svi podaci i osobni podaci koji su dani HBOR-u zaštićeni su kao osobito povjerljivi podaci sukladno Zakonu o kreditnim institucijama, Zakonu o zaštiti osobnih podataka i drugim odgovarajućim propisima.

Prijavitelj projekta daje izričitu suglasnost HBOR-u da može prikupljati i obrađivati sve podatke vezane uz Prijavu za investitore, kao i sve dodatne i sve osobne podatke, popratnu dokumentaciju, a u svrhu posredovanja prema nadležnim institucijama.

Prijavitelj projekta daje izričitu suglasnost HBOR-u da sve informacije o projektu, kao i dodatnu dokumentaciju može prosljeđivati svim nadležnim tijelima, resornim tijelima državne uprave, agencijama i drugim pravnim osobama ovlaštenim za postupanje u okviru Plana ulaganja za Europu.
Označiti *
Required
Prijava
Molimo prije popunjavanja upoznajte se sa Smjernicama Plana ulaganja za Europu. Molimo precizno i kompletno popunjavanje obrasca prijave.
Polja označena znakom * obvezna su za popunjavanje.
Podaci o investitoru
Naziv *
Adresa *
Mjesto *
Poštanski broj *
Županija *
OIB *
Pravni oblik *
Oblik vlasništva *
Godina osnivanja *
Veličina *
Veliki >= zaposlenih te godišnji promet (ukupni prihod) veći od 50 milijuna EUR i/ili god. bilanca više od 43 mil. EUR; MSP < 250 zaposlenih te godišnji promet (ukupni prihod) do 50 milijuna EUR i/ili god. bilanca do 43 mil. EUR.
Naziv Grupe
Ako je investitor/prijavitelj projekta član Grupe.
Šifra NKD
Osnovna djelatnost NKD
Podaci za kontakt
Ime i prezime *
Funkcija
e-mail *
Podaci o ulaganju
Naziv projekta *
Vrsta ulaganja I. *
Vrsta ulaganja II. *
Kratki opis *
(do 200 znakova)
Opis *
(do 500 znakova)
Lokacija/Mjesto *
Županija *
Planirani početak *
MM
/
DD
/
YYYY
Planirani završetak
MM
/
DD
/
YYYY
Iznos ulaganja u kn *
PDV *
Sektor ulaganja NKD *
Sponzor ulaganja
Status ulaganja *
Podaci o financiranju
Osnovna sredstva
Osnovna sredstva - Vlastita sredstva (kn)
Novčana sredstva investitora; osnovna sredstva investitora pribavljena ili koja će se pribaviti radi realizacije investicije;
Osnovna sredstva - Ostali izvori (kn)
Novčana sredstva drugih pravnih i fizičkih osoba; kreditna sredstva drugih financijskih institucija; ulog drugih pravnih ili fizičkih osoba
Osnovna sredstva - Iznos financiranja (kn)
Nedostajuća sredstva
Obrtna sredstva
Obrtna sredstva - Vlastita sredstva (kn)
Novčana sredstva investitora; osnovna sredstva investitora pribavljena ili koja će se pribaviti radi realizacije investicije;
Obrtna sredstva - Ostali izvori (kn)
Novčana sredstva drugih pravnih i fizičkih osoba; kreditna sredstva drugih financijskih institucija; ulog drugih pravnih ili fizičkih osoba
Obrtna sredstva - Iznos financiranja (kn)
Nedostajuća sredstva
Ukupno
Ukupno - Vlastita sredstva (kn)
Novčana sredstva investitora; osnovna sredstva investitora pribavljena ili koja će se pribaviti radi realizacije investicije;
Ukupno - Ostali izvori (kn)
Novčana sredstva drugih pravnih i fizičkih osoba; kreditna sredstva drugih financijskih institucija; ulog drugih pravnih ili fizičkih osoba
Ukupno - Iznos financiranja (kn)
Nedostajuća sredstva
Ostali podaci o financiranju
Ostali podaci o ulaganju
Web link I. naziv
Web link opis
(do 150 znakova)
Web link II. naziv
Web link opis
(do 150 znakova)
Dodatne informacije
Označiti *
Required
Molimo provjerite točnost upisanih informacija prije slanja ove prijave
Slanjem ove prijave potvrđujete točnost upisanih informacija te dajete pristanak na posebne odredbe i uvjete za korištenje informacija u svrhu objave podataka na mrežnim stranicama HBOR-a u okviru Hrvatskog portala projekata ulaganja koji obuhvaća tekuće i buduće projekte ulaganja u Republici Hrvatskoj sukladno Uredbi (EU) 2015/1017 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2015. o Europskom fondu za strateška ulaganja, Europskom savjetodavnom centru za ulaganja i Europskom portalu projekata ulaganja i o izmjeni uredaba (EU) br. 1291/2013 i (EU) br. 1316/2013 - Europski fond za strateška ulaganja.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy