แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และอุปกรณ์การเรียนรู้ ของคณะ ประจำปีงบประมาณ 2560
แบบสอบถามฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และอุปกรณ์การเรียนรู้ ของคณะ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อประกอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและคณบดี ขอความกรุณาตอบคำถามที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
แบบสอบถามฉบับนี้มี 3 ตอน แบ่งเป็น
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Kanchanaburi Rajabhat University. Report Abuse - Terms of Service