Gyventojų nuomonės apklausa dėl Druskininkų savivaldybės strateginių plėtros prioritetų 2021-2029 m. laikotarpiu
Šiuo metu Druskininkų savivaldybės administracija rengia Druskininkų savivaldybės 2021-2029 m. strateginį plėtros planą, kurio apimtyje yra atliekama gyventojų apklausa, skirta įvertinti strateginius plėtros ir investicijų prioritetus Druskininkuose (t.y. Druskininkų kurorte, Viečiūnų ir Leipalingio seniūnijose) ateinantiems devyneriems metams.

Būtume nuoširdžiai dėkingi, jeigu skirtumėte 10 min. ir atsakytumėte į klausimus apie, Jūsų manymu, svarbiausias Druskininkų vystymo kryptis ir prioritetus 2021-2029 m.

Apklausa yra anoniminė, visi gauti duomenys bus panaudoti tik strateginių plėtros ir investicijų prioritetų vertinimui atlikti ir aprašyti.
Bendroji informacija
Lytis *
Amžius *
Išsilavinimas *
Gyvenamoji vieta *
Šiuo metu *
Bendruomenė
Kurioms bendruomeniškumo skatinimo veikloms Druskininkuose, Jūsų nuomone, turėtų būti skirtos investicijos 2021-2029 m.? *
Nebūtina, esamas lygis tenkina
Būtų gerai
Būtina
Nežinau/Neaktualu
Vaikų ir jaunimo užimtumo skatinimas
Veiklos senjorams, aktyvi senatvė
Bendruomenių veiklos
Veiklos žmonėms, turintiems spec. poreikių
Lyčių lygybė
Verslo sąlygų gerinimas
Kurioms sritims, Jūsų nuomone, turėtų būti skirtos investicijos 2021-2029 m., siekiant gerinti verslo sąlygas Druskininkuose? *
Nebūtina, esamas lygis tenkina
Būtų gerai
Būtina
Nežinau/Neaktualu
Informacija apie galimybes verslui (investicijos, finansavimas, kt.)
Jaunimo verslumo skatinimas
Smulkaus ir vidutinio dydžio įmonių veiklos skatinimas
Ne turizmo srities verslo skatinimas ir įmonių pritraukimas
Viešosios infrastruktūros pritaikymas ir modernizavimas verslo reikmėms (prekybos vietų atnaujinimas, Viečiūnų buvusio fabriko pritaikymas verslui, kt.)
Sveikatos apsauga
Kurioms sritims, Jūsų nuomone, turėtų būti skirtos investicijos 2021-2029 m., siekiant gerinti sveikatos apsaugą Druskininkuose? *
Nebūtina, esamas lygis tenkina
Būtų gerai
Būtina
Nežinau/Neaktualu
Infrastruktūros ir įrangos atnaujinimas, inovatyvių informacinių technologijų diegimas ligoninėje ir poliklinikoje
Specialistų kvalifikacijos kėlimas, jaunų medikų pritraukimas
Paslaugų prieinamumo didinimas (patogus laikas, mažos eilės)
Visuomenės sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos skatinimas
Psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų plėtra
Socialinė apsauga
Kurioms sritims, Jūsų nuomone, turėtų būti skirtos investicijos 2021-2029 m., siekiant gerinti socialinę apsaugą Druskininkuose? *
Nebūtina, esamas lygis tenkina
Būtų gerai
Būtina
Nežinau/Neaktualu
Socialinių paslaugų plėtra
Socialinės paslaugos ir aplinkos pritaikymas asmenims su negalia
Socialinės paslaugos šeimoms
Socialinio būsto plėtra savivaldybėje
Informacijos apie socialines paslaugas prieinamumo didinimas
Socialinės rizikos asmenų integracija
Švietimas
Kurioms sritims, Jūsų nuomone, turėtų būti skirtos investicijos 2021-2029 m., siekiant gerinti švietimą Druskininkuose? *
Nebūtina, esamas lygis tenkina
Būtų gerai
Būtina
Nežinau/Neaktualu
Mokyklų ir darželių teritorijų, aplinkos, stadionų, lauko aikštelių atnaujinimas
Grupių, klasių patalpų ir įrangos atnaujinimas
Į vaiko poreikius orientuota ugdomoji veikla (saugumas ir emocinė aplinka)
Šiuolaikinių technologijų naudojimas pamokų metu
Pedagogų kompetencijos kėlimas, jaunų pedagogų pritraukimas
Komunikacija ir grįžtamasis ryšys su tėvais
Neformalaus ugdymo užsiėmimų įvairovė (sportas, menai, kt.)
Kultūra
Kurioms sritims, Jūsų nuomone, turėtų būti skirtos investicijos 2021-2029 m., siekiant gerinti kultūros lygį Druskininkuose? *
Nebūtina, esamas lygis tenkina
Būtų gerai
Būtina
Nežinau/Neaktualu
Kultūros įstaigų pastatų vidaus ir aplinkos būklės gerinimas
Kultūros renginių įvairovė didinimas (spektakliai, koncertai, parodos, festivaliai, kt.)
Menai ir amatai
Visuomenės kultūrinės brandos (pagarbos, atsakingumo, pakantumo, aktyvumo, žingeidumo, kt.) didinimas
Sportas
Kurioms sritims, Jūsų nuomone, turėtų būti skirtos investicijos 2021-2029 m., siekiant gerinti sporto lygį Druskininkuose? *
Nebūtina, esamas lygis tenkina
Būtų gerai
Būtina
Nežinau/Neaktualu
Sporto infrastruktūros plėtra
Profesionalaus sporto paslaugų pasiūla
Aktyvaus poilsio paslaugos (vandens sportas, dviračiai, kt.)
Aktyvios pramogos vaikams
Unikalių sporto objektų (slidinėjimo trasų, sporto komplekso "Druskininkai" ir kt.) panaudojimas bendruomenės poreikiams
Slidinėjimo, plaukimo ir kt. sporto šakų užsiėmimų vaikams iš visos Lietuvos įkūrimas
Sveikatinimas ir turizmas
Kurioms sritims, Jūsų nuomone, turėtų būti skirtos investicijos 2021-2029 m., siekiant gerinti sveikatinimo ir turizmo lygį Druskininkuose? *
Nebūtina, esamas lygis tenkina
Būtų gerai
Būtina
Nežinau/Neaktualu
Sveikatinimo (sanatorinės) ir SPA paslaugos
Vandens turizmas (pvz. Nemuno upės pritaikymas turizmo tikslams)
Aktyvus turizmas (žygiai, dviračiai, kt.)
Kultūrinis turizmas (renginiai, festivaliai, kt.)
Kaimo turizmas
Kempingo atnaujinimas
Kurorto žinomumo didinimas
Komunalinės paslaugos
Kurioms sritims, Jūsų nuomone, turėtų būti skirtos investicijos 2021-2029 m., siekiant gerinti komunalinių paslaugų lygį Druskininkuose? *
Nebūtina, esamas lygis tenkina
Būtų gerai
Būtina
Nežinau/Neaktualu
Šilumos tiekimas
Geriamo vandens tiekimas
Gatvių ir pėsčiųjų perėjų apšvietimas
Kiemų apšvietimas
Būsto ir pastatų ūkio administravimas
Atliekų tvarkymas
Viešosios erdvės
Kurioms sritims, Jūsų nuomone, turėtų būti skirtos investicijos 2021-2029 m., siekiant gerinti viešųjų erdvių kokybės lygį Druskininkuose? *
Nebūtina, esamas lygis tenkina
Būtų gerai
Būtina
Nežinau/Neaktualu
Žalios zonos (skverai, parkai, alėjos)
Vandens telkiniai, paplūdimiai ir maudyklos
Dviračių ir pėsčiųjų takai
Gatvės, keliai, šaligatviai
Vietinės reikšmės žvyrkeliai
Vaikų žaidimo aikštelės
Automobilių stovėjimo aikštelės
Mažoji architektūra (suoliukai, šiukšliadėžės, kt.)
Transportas ir energetika
Kurioms transporto ir energetikos sritims Druskininkuose, Jūsų nuomone, turėtų būti skirtos investicijos 2021-2029 m.? *
Nebūtina, esamas lygis tenkina
Būtų gerai
Būtina
Nežinau/Neaktualu
Nemuno upės pritaikymas vandens transportui, perkėlai ir krovos uostui
Druskininkų aerodromo modernizavimas
Geležinkelio tinklo į Druskininkus nukreipimas
Ekologinis ir energiją taupantis viešasis transportas
Elektromobilių įkrovos stotelių tinklo plėtra
Daugiabučių energinio efektyvumo didinimas
Viešoji tvarka ir saugumas
Kurioms sritims, Jūsų nuomone, turėtų būti skirtos investicijos 2021-2029 m., siekiant gerinti viešąją tvarką ir saugumą Druskininkuose? *
Nebūtina, esamas lygis tenkina
Būtų gerai
Būtina
Nežinau/Neaktualu
Saugios kaimynystės skatinimas
Visuomenės informavimas viešojo saugumo klausimais
Viešasis valdymas
Kurioms sritims, Jūsų nuomone, turėtų būti skirtos investicijos 2021-2029 m., siekiant gerinti Druskininkų savivaldybės administracijos darbą? *
Nebūtina, esamas lygis tenkina
Būtų gerai
Būtina
Nežinau/Neaktualu
Administracinių paslaugų teikimo infrastruktūros modernizavimas
Galimybė paslaugas gauti elektroniniu būdu
Paslaugų kokybės gerinimas (trukmė, bendravimas, kompetencija ir kt.)
Tinkamos ir operatyvios informacijos sklaida visuomenei (interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, seniūnijose ir kt.)
Druskininkų savivaldybė 2029 m.
Apibūdinkite savais žodžiais, kokie, Jūsų nuomone, turėtų būti Druskininkai 2029 m.
Kiti Jūsų pasiūlymai Druskininkų savivaldybės plėtrai, vystymui ir paslaugų kokybės gerinimui iki 2029 m.
Ačiū už skirtą laiką ir Jūsų indėlį prisidedant prie Druskininkų savivaldybės vystymo ir plėtros strategijos 2021-2029 m. rengimo.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of gooliver.com. Report Abuse