แบบสอบถามการใช้แบบเรียนสาระสุขศึกษาของโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ (สำหรับศึกษานิเทศก์)
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา *
เขต *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
๑. โรงเรียนที่รับผิดชอบให้ใช้แบบเรียนสุขศึกษาของโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ
โรงเรียนที่รับผิดชอบให้ใช้แบบเรียนสุขศึกษา (จำนวน) *
Your answer
๒. การเข้าร่วมกิจกรรมการรับฟังการชี้แจง
๒.๑ การเข้าร่วมกิจกรรมการรับฟังการชี้แจงทางไกล (5 มิถุนายน ๖๒) *
๒.๒ การเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการ ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กทม. (๒๒ - ๒๔ มิถุนายน ๖๒) *
๒.๓ การเข้าร่วมอบรมทางไกลการสอนสุขภาวะ (๒๘ มิถุนายน ๖๒) *
๓. การนิเทศติดตามการใช้แบบเรียนสุขศึกษาของโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะของครูผู้สอนที่ได้รับมอบหมาย
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ลงโค้ชหรือสังเกตการสอนในชั่วโมงเรียน ( โปรดระบุจำนวนครั้ง) *
Your answer
๔. ปัญหาและอุปสรรคในการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบเรียนสาระสุขศึกษาของโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ
ปัญหาและอุปสรรค (โปรดระบุ) *
Your answer
๕.ความต้องการให้พัฒนาศักยภาพเพื่อการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบเรียนสุขศึกษาของโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ
ท่านมีความต้องการให้พัฒนาศักยภาพฯ หรือไม่ *
หากต้องการ โปรดระบุความต้องการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ )
๖. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม /อื่นๆ
Your answer
หมายเหตุ : โปรดตอบแบบสอบถามภายใน วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy