PRIHLÁŠKA

na celoslovenské spevácke stretnutie, Český Tešín, 27.-29.10.2017

    REGISTRÁCIA UKONČENÁ

    V prípade záujmu kontaktujte Dagmar Danelovú - dagmar.danelova@gmail.com.