Regionální seminář SAA | Tomáš Bilišič, 6. Dan Aikido | Olomouc  16.-17. 3. 2024
Sobota:

10:00-12:00 trénink

12:10-13:10 zkoušky Kyu

16:00-18:00 trénink

Neděle:

10:00-12:00 trénink

Místo: Gymnázium Čajkovského 9, Olomouc (vstup z ulice Pionýrská).

Cena: Celý seminář 700 Kč, jeden trénink 350 Kč, děti do 15 let 50% sleva. 

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Příjmení *
Jméno *
Dojo *
Stupeň technické vyspělosti *
Budu skládat zkoušky *
Pokud ano, na které Kyu? (Platba za zkoušky předem.)
Budu spát na tatami (100,- Kč) *
Telefonní kontakt *
Chcete nám něco vzkázat?
Potvrzení
1. Souhlas se zpracováním osobních údajů Podle čl. 6 odst. 1 písm. A) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů). Poskytnutím osobních údajů v rozsahu vyplnění registrace na aikido seminář jako dotyčná osoba dobrovolně uděluje Olomouc Aikikai a Slovenské Aikido asociaci jako provozovateli souhlas se zpracováním všech jím poskytnutých osobních údajů. Organizátor je oprávněný zpracovávat osobní údaje dotyčné osoby za účelem organizování tréninků, semináře, archivace dosažených sportovních výsledků, přiřazení platby k přihlášce po dobu trvání členství dotyčné osoby v Olomouc Aikikai anebo ve Slovenské Aikido asociaci. Dotyčná osoba má právo požádat od provozovatele přístup k osobním údajům, které se jí týkají, právo na jejich opravu nebo vymazání anebo omezení zpracování, právo namítat proti zpracovávání, jako i právo na přenositelnost údajů. Dotyčná osoba je oprávněna kdykoli svůj souhlas odvolat bez toho, aby to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlase uděleném před jeho odvoláním. V odůvodněném případě má dotyčná osoba právo podat stížnost dozorujícímu orgánu, který je Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Právo kdykoli odvolat souhlas, a to i před uplynutím doby, na kterou byl souhlas udělen, může osoba uplatnit následujícím způsobem: a) emailovou zprávou zaslanou na adresu r.madura@seznam.cz, b) telefonicky +420 604 273 119. Osobní údaje, které byly dobrovolně poskytnuty, budou uchovávány po dobu platnosti souhlasu a nebudou používány na žádný jiný účel než ten, na který byly získány. Osobní údaje se neprofilují a neposkytují třetím stranám (s výjimkou bodu 4.) a nedochází k přenosu do třetí země. *
Required
2. Potvrzuji, že cvičím na vlastní zodpovědnost a v případě úrazu nebo úmrtí nebudu uplatňovat žádnou finanční ani nefinanční kompenzaci u organizátora. *
Required
3. Souhlasím se zasíláním informačních e-mailů na registrovanou e-mailovou adresu. *
4. Beru na vědomí, že mnou poskytnuté údaje mohou být sdíleny s třetími stranami. Třetími stranami se v tomto případě rozumí organizátoři semináře (fyzické a právnické osoby – Dojo/ kluby, které se spolupodílí na organizaci semináře). *
Required
5. Souhlasím s vyhotovením mého obrazového a zvukového záznamu (mého dítěte), při aktivitách Olomouc aikikai/ Slovenské Aikido Asociace a se zveřejněním záznamů na: webové stránce Olomouc Aikikai, (www.aikidoaikikaiolomouc.cz), webu SAA (www.aikikai.sk), Facebookové skupině (https://www.facebook.com/Aikido-Aikikai-Olomouc-129548261060841/), na plakátech Olomouc Aikikai a SAA, na nástěnkách v prostorách klubu za účelem informací a prezentace činnosti Olomouc Aikikai a to po dobu členství v Olomouc Aikikai, nebo členství v SAA a 10 roků po jeho ukončení. Jako osoba mám právo požádat od provozovatele Olomouc Aikikai a Slovenské Aikido asociace o přístup k osobním údajům, které se mne týkají, právo na jejich opravu, či vymazání, nebo omezení zpracování, právo namítat proti zpracování jako i právo na přenositelnost údajů. Dotyčná osoba je oprávněna kdykoli svůj souhlas odvolat bez toho, aby to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlase uděleném před jeho odvoláním. V odůvodněném případě má dotyčná osoba právo podat stížnost dozorujícímu orgánu, který je Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Právo kdykoli odvolat souhlas, a to i před uplynutím doby, na kterou byl souhlas udělen, může osoba uplatnit následujícím způsobem: a) emailovou zprávou zaslanou na adresu r.madura@seznam.cz, b) telefonicky +420 604 273 119. Osobní údaje, které byly dobrovolně poskytnuty, budou uchovávány po dobu platnosti souhlasu a nebudou používány na žádný jiný účel než ten, na který byly získány. Osobní údaje se neprofilují a neposkytují třetím stranám (s výjimkou bodu 4.) a nedochází k přenosu do třetí země. *
Děkujeme za registraci
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy