Prova C2 cieaCOVA (intern CEU) 2017 "Comunicació empresarial"

Resum

Redacció

38 preguntes (text)

12 preguntes (a, b, c)

Lectura i interacció oral

Situació comunicativa

  Àrea 1. Comprensió Oral i Expressió Escrita

  Percentatge: 15% Superació: 50%

  1. Tot seguit escoltareu un text sobre els processos de comunicació empresarial i el màrqueting en l’era digital. El text l’escoltareu dues vegades. Després heu de fer-ne un resum que continga entre 140 i 160 paraules. Teniu el reproductor d'àudio al peu de la pàgina. Si voleu una correcció, demaneu-la en http://valenlinia.com/correccions/
  This is a required question

  Àrea 2. Comprensió Escrita i Expressió Escrita

  Percentatge: 30% Superació: 50%

  2. Trieu una de les dues opcions i redacteu un text que continga entre 330 i 370 paraules. Si voleu una correcció, demaneu-la en http://valenlinia.com/correccions/ OPCIÓ A Formes part de l’equip de direcció d’un col·legi i en les últimes setmanes heu detectat un augment dels casos de polls entre l’alumnat. Heu demanat consell al Col·legi d’Infermers i us han enviat aquest fullet amb algunes indicacions. Escriu una nota informativa als pares de l’alumnat per explicar-los quina és la situació de la plaga al col·legi, quines mesures ha activat el centre per combatre-la i quins consells haurien de seguir els pares per tractar la passa des de casa.

  Captionless Image

  OPCIÓ B La temporada de Pasqua tot just ha acabat i al Centre d’emergències-112 on treballes heu rebut més de 100 avisos per accidents en espais oberts mentre es practicava algun esport d’aventura. Ara que s’acosta l’època estival, i per a evitar riscos innecessaris, t’han encarregat dissenyar la campanya de seguretat A l’estiu, ben viu. Has dissenyat una infografia amb informació bàsica, però també vols donar més detalls a la població a través de la vostra pàgina web. Escriu una entrada en el blog del Centre en què expliques algunes de les intervencions dutes a terme per Pasqua i les raons de la campanya informativa de l’estiu. Dona, a més, alguns consells per gaudir correctament d’una aventura a l’aire lliure. (Recorda que no has de parafrasejar el text de la infografia, sinó refer la informació que hi apareix).

  Captionless Image
  This is a required question

  Àrea 3. Coneixements gramaticals i lèxics

  Percentatge: 30% Superació: 50%

  3. Llegiu el text següent i empleneu els espais buits amb les paraules correctes i adequades al context. Fixeu-vos en l’exemple. 3.0 Conviure __0__ una persona... a) en b) amb c) d' Resposta: amb

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  4. A continuació hi ha deu parelles d’oracions. Transformeu l’oració inicial en una nova oració usant les paraules que resten en la segona de manera que totes dues tinguen el mateix significat. El que escrigueu a cada espai buit de la segona oració no pot ser exactament igual al que hi ha a la primera. Si no cal posar-hi res, escriviu un zero. Si hi ha diverses opcions possibles, introduïu-ne només una. Fixeu-vos en l’exemple. Pregunta: El meu germà i jo portàvem un disc cadascun. El meu germà i jo portàvem _________ discos. Resposta: sengles
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  5. Reescriviu el text següent fent servir les majúscules i els signes de puntuació adequats. També hi trobareu 5 errors ortogràfics, detecteu-los i corregiu-los quan reescriviu el text.

  Captionless Image
  This is a required question

  6. Reescriviu el text i corregiu les errades gramaticals i lèxiques que hi trobeu. Fixeu-vos en l’exemple.

  Captionless Image
  This is a required question

  7. Empleneu els espais buits amb un únic mot adequat, segons el que hi ha escrit entre parèntesis. Fixeu-vos en l’exemple.

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Àrea 4. Comprensió Escrita i Expressió i Mediació Orals

  Percentatge: 25% Superació: 50%

  Aquesta àrea consta de dues parts. En la primera part haureu de llegir un text en veu alta i participar en una situació comunicativa amb una altra persona per defensar els arguments que us donem. En la segona part haureu d’explicar en valencià els continguts d’un text escrit en una altra llengua. Si voleu fer la prova amb un examinador, demaneu-ho a través de http://valenlinia.com/classes-en-linia/ Afegiu-nos a Skype (https://secure.skype.com/portal/overview) Compte: professorenlinia

  8. En parelles. Llegiu en veu alta el següent fragment davant les persones que examinen i després tracteu de convèncer el vostre company o companya segons els arguments que us donem. Si voleu fer la prova amb un examinador, sol·liciteu-ho en: http://valenlinia.com/classes-en-linia/

  Text A

  Marques blanques: l'elecció econòmica En totes les cadenes d'alimentació es poden trobar articles amb la marca del supermercat o amb una de diferent, però propis de la cadena. Poden ser aliments, productes de drogueria, articles d'higiene i cosmètica, menjar per a animals, etc. Tenen formats similars als de marques reconegudes i el seu preu és més baix. Són els anomenats articles de marca blanca, una marca genèrica per a la fabricació de la qual se segueixen les indicacions del distribuïdor respecte de la seua composició, el seu disseny o la qualitat. Una qualitat més que acceptable que, al contrari del que passa amb els productes de marca reconeguda, no han d'assumir despeses de publicitat ni de promoció, per la qual cosa el producte final s'abarateix de forma considerable. Les marques blanques o de distribuïdor estan assentades a Espanya. Els seus preus imbatibles i la seua qualitat demostrada han fet que no només siguen un refugi per a poder comprar bé i barat durant la crisi. Després del Regne Unit i França, Espanya és un dels països europeus amb més presència de marques blanques a les seues botigues, segons la consultora Kantar Worldpanel, experta en el comportament del consumidor. El 2001 n'hi havia unes 85.000 referències i avui se superen les 147.000. A més, si el 2001 la quota de mercat d'aquests productes era inferior al 20%, el 2014 va assolir el 34% i al tancament de 2016, ocupava el 34% del mercat. És a dir, la venda de marques blanques suposa un terç de tot el mercat de gran consum a Espanya, segons la consultora esmentada. Quant als articles que s'adquireixen, el 49% de les compres de productes de marca blanca correspon a la secció de drogueria, seguida de la d'alimentació i la de perfumeria. El creixement de l'adquisició de marques blanques s'ha degut, en gran manera, a la crisi econòmica, que ha canviat el cistell d'anar a comprar dels espanyols. Amb dificultats cada vegada més grans per a arribar a fi de mes i per a comprar, el ciutadà busca alternatives amb la finalitat de reduir despeses. Una de les millors opcions ha estat incloure les marques blanques entre els productes habituals que acaben al carretó de la compra. Així, segons indiquen les dades, encara que la crisi sembla que remunta, la tendència a comprar marques blanques es manté, i ho fa en consumidors de tots els estrats socioeconòmics. OPCIÓ A Consideres que les marques blanques no tenen la mateixa qualitat que les més reconegudes i prefereixes sempre consumir productes de primeres marques i anar a comprar a supermercats que disposen d’un gran assortiment de marques per poder comparar i triar entre diferents productes. OPCIÓ B Creus que les marques blanques són de bona qualitat i que es tracta del mateix tipus de producte que venen les primeres marques, però amb un embolcall diferent. A més, prefereixes fer la compra als supermercats que tenen la seua pròpia marca, perquè hui en dia és garantia de qualitat i consideres que els preus tan elevats de les primeres marques responen únicament a les despeses en publicitat televisiva.

  Text B

  Amenaces en 140 caràcters El 2012, la Policia Nacional va detenir 750 persones per injúries, amenaces i delictes contra la intimitat fetes per Internet, el triple que l'any anterior. En aquests moments, viure en societat és interactuar i relacionar-se també en l'univers en línia, sobretot a les xarxes socials. El respecte als altres hauria de ser la base del nostre comportament quan ens comuniquem a Internet, igual que ho és fora de la xarxa. Per garantir aquest respecte es va crear en el seu moment un protocol de comportament conegut com "netiqueta", del qual és important dominar les normes de convivència que conté, així com els límits legals de les diverses conductes. I és que, moltes vegades, podem incórrer en un delicte sense saber-ho, i també cometre accions que posen en risc la seguretat o la privacitat, tant la pròpia com la de tercers. Molts usuaris creuen que a Internet regna la impunitat a l'hora de cometre certs tipus de delictes cap als altres, gràcies al fet que impera un suposat anonimat. En certa manera, aquest anonimat no és tal, ja que cada usuari de la xarxa porta associada l'adreça IP des de la qual es connecta, a més de la identificació en els diversos serveis en què opera. Una de les amenaces a les quals s'enfronten els usuaris de xarxes socials és la revelació de secrets, les accions contra la seua intimitat i les injúries comeses per altres. Són comentaris que atempten contra l'honor de les persones, ja que solen revelar aspectes del seu àmbit privat. En aquest sentit, molts usuaris detinguts argumenten que no eren conscients que estaven cometent un delicte, per desconeixement de la seua tipificació, la qual cosa no els eximeix de la possible imputació per aquesta acció. D'altra banda, hi ha algunes aplicacions per a escampar rumors dins de les comunitats socials en línia. Aquest fenomen, conegut com gossiping, pot resultar perillós, ja que atempta contra els drets dels altres, com el de l'honor i la intimitat. Per aquest motiu, l'any passat es va engegar un pla en col·legis i escoles universitàries per informar que aquestes accions suposen un delicte contra la llibertat d'expressió. OPCIÓ A Consideres que en els últims anys han augmentat els ciberdelictes i que moltes persones usen les xarxes socials per amenaçar altres usuaris. A més, creus que aquest fet atempta de manera molt clara contra el dret a l’honor i la intimitat de les persones. OPCIÓ B Creus que se n’ha fet un gra massa d’aquest assumpte i que s’està limitant un dels drets fonamentals de les persones com és el dret a la llibertat d’expressió. A més, consideres que no tots els casos d’amenaces a través de les xarxes socials es tracten de la mateixa manera i que algunes persones n’ixen sempre impunes.

  9a. L’Ajuntament d’Oriola, a través de la Regidoria de Turisme, ha convocat un concurs fotogràfic en Instagram basat en la Setmana Santa de la població, declarada d’interés turístic internacional. Ets un treballador de l’Ajuntament i un ciutadà et demana que li expliques les bases del concurs. Desenvolupa aquestes dades que estan en castellà per tal de donar-li una bona explicació en valencià i en un registre formal. Si voleu fer la prova amb un examinador, sol·liciteu-ho en: http://valenlinia.com/classes-en-linia/ Objetivo. El objeto del concurso es incentivar la participación de los usuarios en las acciones desarrolladas por la Concejalía de Turismo del Excmo. Ayuntamiento de Orihuela en redes sociales y en este caso en Instagram. Participantes. Podrá participar en la presente promoción y aspirar a ganar una tablet cualquier persona física, mayor de 18 años, que posea una cuenta en Instagram, y que durante el período de validez de la presente campaña participe en la acción según se propone en los términos descritos en estas bases. Temática. El tema podrá recoger celebraciones de todo tipo relacionadas con la Semana Santa de Orihuela 2017, arreglo de pasos, instantes procesionales, cofradía e imaginería… El tema a tratar será “SEMANA SANTA DE ORIHUELA 2017”, declarada de Interés Turístico Internacional, siendo válidas las imágenes subidas entre el 7 y el 16 de abril a las 23:59:00h, ambos inclusive. No se aceptarán obras fuera de fecha o mal etiquetadas. Desarrollo del concurso. Para que la participación pueda ser validada, su perfil tiene que ser público. Cada participante podrá subir tantas fotos como desee. El hecho de que la foto tenga muchos ‘Me gusta’ o comentarios no implicará más posibilidades de ganar.

  9b. T’han contractat a l’oficina de promoció econòmica de l’ajuntament de la teua localitat per a la campanya d’informació de la Renda 2016. Aquesta és la informació que has de donar, en valencià i en un registre formal, als usuaris que sol·liciten informació sobre com fer la declaració de la renda.

  Captionless Image