ร้องเรียน - ร้องทุกข์ ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
หลักเกณฑ์การร้องเรียน/ร้องทุกข์
1. เป็นเรื่องที่มีชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง ซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได้
2. เรื่องที่อาจนำมาร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ ต้องเป็นเรื่องที่ใช้ถ้อยคำสุภาพและเป็นกรณีผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 14
3. ต้องระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ต้องร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ตามสมควร
4. ข้อเท็จจริงที่ได้ยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ต้องเป็นเรื่องที่มีมูลเหตุเกิดขึ้นจริง โดยผู้ร้องต้องรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นทุกประการ
5. ผู้ใดนำความเท็จมาร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ผู้นั้นอาจต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
6. เรื่องที่ไม่ปรากฏตัวตนผู้ร้องหรือตรวจสอบตัวตนของผู้ร้องไม่ได้ หรือมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์
อาจรับไว้พิจารณาก็ได้ ถ้าหากระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน สามารถสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปได้ และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร้องเรียน
ผู้ร้องเรียนทำการบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์ม
ผู้ร้องเรียน (ใส่ชื่อ-นามสกุล)
เพศ *
Required
อาชีพ
ที่อยู่ *
เบอร์โทรศัพท์ *
อีเมล์
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
ผู้ร้องเรียนสามารถทำการบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องการร้องเรียน ร้องทุกข์ ทางเจ้าหน้าที่จะรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์โดยเก็บเป็นความลับของทางราชการ
วันที่ทำการร้องเรียน ร้องทุกข์ *
MM
/
DD
/
YYYY
หัวข้อเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ *
รายละเอียดเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ *
สิ่งที่ต้องการให้แก้ไข *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy