Internal Audit ISO 9001:2015 การตรวจติดตามภายในระบบบริหารงานคุณภาพ
อบรม วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-16.30 น. สถานที่อบรม บางแสน จ.ชลบุรี
รายชื่อผู้เข้าอบรม (กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อจัดทำใบรับรองผ่านการฝึกอบรม )
กรุณาระบุรายละเอียดผู้ประสานงาน
ชื่อผู้ประสานงาน
ตำเเหน่งงาน
อีเมล์
เบอร์ติดต่อ
ออกใบเสร็จในนาม
ชื่อบริษัท
ที่อยู่
สาขาที่ออกใบกำกับภาษี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
กรุณาชำระเงินในนาม
ที่อยู่สำหรับออกใบหัก ณ ที่จ่าย
บริษัท อาณัติ คอนซัลท แอนด์ เทรนนิ่ง เซนเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่ )
50/434 บ้านสวนลลนา-สวนหลวง เเขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105553029880

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 095-2-76273-9 สาขาซีคอนสแควร์
การแจ้งยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม
กรณีไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ ต้องแจ้งให้ทราบก่อนการอบรมอย่างน้อย 10 วันทำการ มิฉะนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50 % ของค่าอบรม ( เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายด้านอาหาร เอกสารประกอบการอบรม และอุปกรณ์ )
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy