Социологија - тест 2
Тест 2 за припрему пријемног испита из предмета "Социологија"
1. Вештина управљања или руковођења, која се огледа у комбиновању чинилаца производње, назива се: *
1 point
2. Тржиште, на коме влада закон вредности и гони произвођаче да стално скраћују време потребно за производњу, намеће произвођачима оштру: *
1 point
3. Специфична роба која добија привилеговану друштвену функцију да, на тржишту, мери и изражава вредност сваке друге робе назива се: *
1 point
4. Целина околности и услова који утичу на неко друштво назива се: *
1 point
5. Оптимални друштвени развој, који није у супротности са природним законима и динамичком равнотежом природне средине у савременој екологији, назива се: *
1 point
6. Наука о становништву назива се: *
1 point
7. Скуп мера којима друштво усмерава свој демографски развој назива се: *
1 point
8. Биолошка и социолошка научна дисциплина која проучава односе биолошких организама и човека назива се: *
1 point
9. Релативно стабилан склоп односа између елемената из којих се једно друштво састоји назива се: *
1 point
10. Функционално самостална и релативно стабилна, хијерархијски организована целина друштвених деловања и односа појединаца и група назива се: *
1 point
11. Релативно трајне скупине људи, повезане заједничким друштвеним деловањем, пореклом и друштвеним положајем називају се: *
1 point
12. Појам заједнице први је детаљније образложио социолог: *
1 point
13. Етничка заједница првобитног, претцивилизацијског друштва, у којем још не постоји држава као глобална организација назива се: *
1 point
14. У сваком друштву постоје неједнакости друштвених положаја према: *
1 point
15. Историјски установљен однос неједнаких могућности индивидуалног и колективног присвајања назива се: *
1 point
16. Друштвено установљена неједнака могућност појединаца и група да доносе одлуке од интереса не само за себе него и за друге назива се: *
1 point
17. Мала група изабраних људи која заузима врхунске (водеће) положаје и влада осталом већином (масом) друштва назива се: *
1 point
18. Сложена и вишефункционална друштвено-просторна скупина која настаје везивањем појединаца и група за одређену територију назива се: *
1 point
19. Процес ширења градских образаца мишљања, деловања и понашања означава се као: *
1 point
20. У ком сегменту друштва се одвија устаљен, усвојен и уобличен начин вршења друштвеног деловања које је значајно за одржавање и функционисање друштвеног поретка? *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service