5Rhythms workshop The Song of the Soul


"Ľudské bytosti, zelenina, alebo kozmický prach, my všetci tancujeme podĺa tajomného tónu, ktorý v diaľke ladí neviditeľný hráč" Albert Einstein

Tento workshop je pozvánka skúmať ako sa naše telo môže stať nástrojom, ktorý znie božskou energiou.
Zastavne kontrolovanie nášho tela mysĺou na jeden večer, jeden deń, a nechajme tanec, aby nami hýbal, triasol, dvíhal nás, aby nás prekvapoval.. tak aby naša duša mohla spievať svoju jedinečnú pieseň cez pohyb našich rúk, bokov a nôh, aby spev našej duše bol počuť a vidieť cez naše telo.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Human beings, vegetables, or cosmic dust, we all dance to a mysterious tune intoned in the distance by an invisible player.” Albert Einstein

An invitation to explore how our body can become an instrument that can be played by the divine energy.
Let´s stop controlling our body with our mind for one evening, one day, and let the dance of life move us, shake us, lift us, heal us, surprise us...so that our soul can play its unique song through the movements of our hands, hips and feet.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stefania Kregel je akreditovaná lektorka 5Rytmov, v súčasnoti žije v Grazi, v Rakúsku, s manželom a dvomi deťmi. Tu ponúka 5Rytmov a projekt "WONDERLINE". Tento projekt bol vytvorený aby pomohol ľuďom nájsť spojenie so sebou a s ostatnými a tancovať tanec života, ktorý hýbe nami všetkými.
---
Stefania currently lives in Graz, Austria with her husband and 2 children, offering 5 Rhythms® and Non-violent communication as part of her Project "WONDERLINE", created to help people connect to themselves, to each other and to the dance of life that moves us all.

Contact Stefania : welcome@wonderline.at, www.facebook.com/mywonderline /
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Martin „Maok“ Tesák je skvelý inštrumentalista, spevák a skladateľ, ktorého jedinečný štýl je v snivých až mysticky ladených skladbách ľahko rozpoznateľný aj bez toho, aby ste konkrétnu skladbu poznali. Originálny rukopis dopĺňa na koncertoch výborná improvizácia
„Hudba dokáže zázraky. Dokáže v nás otvoriť zmenené stavy vedomia, odomknúť hlboké a skryté vnútorné krajiny, môže nás priviesť do priestoru blaženosti, prijatia, odpustenia a lásky… Môže nás pokojne rozložiť na molekuly, zaplniť nimi celý vesmír a potom znova zložiť. Stačí sa uvoľniť, vypnúť kontrolu a s dôverou sa jej odovzdať. Hudba je mocná čarodejka. Verím, že môže zmeniť svet a verím, že v tej viere nie som sám,“ vyznáva sa Maok zo svojej lásky k hudbe .

Martin „Maok“ Tesák is exceptional Slovak "stillness" musician, great instrumentalist, singer and composer whose unique style is easily recognizable in dreamy and mystically tuned songs even without knowing a particular song. The original manuscript is complemented by excellent improvisation at concerts
„Music can create wonders. It can open the altered states of consciousness in us, unlock the deep and hidden inner lands, bring us to the area of ​​bliss, acceptance, forgiveness, and love… It can calmly divide us into molecules, fill them with the entire universe and then fold again. All you have to do is relax, turn off the control and upload it with confidence. Music is a powerful wizard. I believe music can change the world and I believe that I am not alone in that faith, ”confesses Maok from his love for music.

info o MAOKOVI najdete na jeho webe https://www.maok.sk/
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy