ใบลาอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
เขียนที่ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วัน เดือน ปี (ที่เขียนใบลา) *
MM
/
DD
/
YYYY
ชื่อ - นามสกุล *
ตำแหน่ง *
สังกัด *
Required
ประเภทการลา *
Required
เหตุผลการลากิจส่วนตัว (เฉพาะลากิจส่วนตัว)
ลาตั้งแต่วันที่ *
MM
/
DD
/
YYYY
ลาถึงวันที่ *
MM
/
DD
/
YYYY
มีกำหนดกี่วัน *
ระหว่างลาจะติดต่อข้าพเจ้าได้ที่ *
E-mail
ID : LINE (ใช้สำหรับแจ้งผลการพิจารณาอนุาตใบลา)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy