Un curso de Lingua Galega e Literatura
Cuestionario para analizar o grao de satisfacción do alumnado de 1ESO B, C e D na materia de Lingua Galega e Literatura
Indica a túa aula *
Valora do 1 ao 10 se consideras que che resultaron útiles as aprendizaxes realizadas na materia durante este curso, sendo 1 nada útiles e 10 totalmente útiles. *
Valora do 1 ao 10 o servizo de consulta a través do correo electrónico, sendo 1 non me axudou e 10 axudoume sempre que o necesitei *
Valora do 1 ao 10 o blog da materia, sendo 1 non me axudou e 10 axudoume sempre que o necesitei *
Valora do 1 ao 10 o grao de dificultade da materia, sendo 1 non é nada difícil e 10 é a materia máis difícil *
Valora do 1 ao 10 o grao de esforzo necesario para superar a materia, sendo 1 non require demasiado esforzo e 10 é a materia máis esforzo require *
Valora do 1 ao 10 o grao de atención da profesora ás túas necesidades, sendo 1 non me axudou e 10 axudoume en todo o que necesitei. *
Sentícheste ben tratada ou tratado nas clases da materia? *
A profesora trata a todo o alumnado igual *
A profesora é xusta nas súas cualificacións? *
Indica tres cousas nas que a profesora debería cambiar para mellorar no seu traballo *
Your answer
Valora do 1 ao 10 a nota que lle poñerías á profesora polo seu traballo *
Respecto á posible continuidade coa mesma profesora. Indica a opción que máis se adecúe á túa situación. *
Valora do 1 ao 10 a utilización que fixemos na aula de aplicacións para a ensinanza como Socrative ou Kahoot sendo 1 non me gustou nada e 10 encántanme ese tipo de actividades *
Valora do 1 ao 10 a túa actitude respecto ao traballo en grupo, sendo 1 odio traballar en grupo e 10 encántame traballar en grupo *
Valora do 1 ao 10 a túa opinión sobre a utilidade do traballo en grupo, sendo 1 non se aprende nada útil con este tipo de traballos e 10 a aprendizaxe a traballar en grupo é fundamental para a nosa vida posterior *
Valora do 1 ao 10 a túa implicación nos traballos en grupo, sendo 1 non colaborei nada e 10 fun a persoa que máis traballou do meu grupo *
Cres que aprendiches algo realizando traballos en grupo? En caso afirmativo indica o que. *
Your answer
Consideras que se produciu algunha inxustiza na forma de cualificación ao longo do curso. Contesta SI ou NON e en caso afirmativo, se queres, agradeceríache que indicases cal ou cales *
Your answer
Indica o que menos che gustou da materia *
Your answer
Indica o que máis che gustou da materia *
Your answer
Respecto a 6º de Primaria, este ano a materia resultoume... *
Indica a opción coa que máis te indentiques respecto á túa evolución no dominio oral do galego. *
Indica a opción coa que máis te indentiques respecto á túa evolución no dominio escrito do galego. *
Imaxina que das 4 horas semanais da materia podes elixir a que se dedica 1 desas horas todas as semanas. Indica a que a dedicarías ti. *
Sinala a túa opción preferida de material para o traballo da materia. *
Sinala a opción que mellor se adecúe á túa opinión respecto ao uso dos documentos dixitais *
O teu libro de herdanza. Tes a posibilidade de lle deixar un libro de herdanza ao alumnado do vindeiro curso. Elixe o que máis che gustou. *
Engade calquera outro comentario que queiras realizar. *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms