แบบบันทึกข้อมูลตามเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพการพยาบาล การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
ปี2561 โรงพยาบาลหนองฉาง จ.อุทัยธานี
หน่วยงานที่ทำการบันทึกข้อมูล *
เลือกวันที่บันทึกข้อมูล *
กรุณาระบุวันที่บันทึกข้อมูล
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
ผู้บันทึกข้อมูล *
Your answer
1. อัตราการติดเชื้อที่ตำแหน่ง *
Your answer
1.0 อัตราการติดเชื้อหลังทำหัตถการทันตกรรม *
1.1 จำนวนผู้ป่วยคาสายสวนปัสสาวะ *
Your answer
1.2 จำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากการคาสายสวนปัสสาวะ *
Your answer
1.3 จำนวนผู้ป่วย on iv fluid *
Your answer
1.4 จำนวนผู้ป่วย Phlebitis *
Your answer
1.5 จำนวนทารกคลอด *
Your answer
1.6 จำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อที่สะดือทารก *
Your answer
1.7 จำนวนผู้คลอดที่มีแผลฝีเย็บ *
Your answer
1.8 จำนวนผู้คลอดที่มีแผลฝีเย็บติดเชื้อ *
Your answer
1.9 จำนวนแผลผ่าตัดสะอาดทั้งหมดจำนวน Pt ทำ TR *
Your answer
1.10 จำนวนแผลผ่าตัดสะอาดติดเชื้อจำนวน Pt แผล TR ติดเชื้อ *
Your answer
2.จ่ายกลาง *
Your answer
2.1 จำนวนการส่งชุดอุปกรณ์ Sterile ทั้งหมด *
Your answer
2.2 จำนวนการ Re- Sterile ชุดอุปกรณ์ Sterile *
Your answer
2.3 จำนวนครั้งที่พบการไม่ปฏิบัติตามหลักการใช้น้ำยาต่างๆ *
Your answer
3.จำนวนบุคลากรเกิดอุบัติกาณ์เข็มทิ่มตำ *
Your answer
4.ยอดผู้ป่วย Ac. Bronchitis *
Your answer
5.ยอดผู้ป่วย Bronchitis *
Your answer
6.ยอดผู้ป่วย Pneumonia *
Your answer
7.ยอดผู้ป่วย TB *
Your answer
8.ยอดผู้ป่วย AGE *
Your answer
9.ยอดผู้ป่วย Gastritis *
Your answer
10.ยอดผู้ป่วย Diarrhea *
Your answer
11.ยอดผู้ป่วย sepsis *
Your answer
12.จำนวนรวมผู้ป่วยในตึก (Admit) *
Your answer
13.จำนวนผู้ป่วยจำหน่าย (Discharge) *
Your answer
14.จำนวนบุคลากรทั้งหมด *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service