Khảo sát hoạt động kinh doanh trực tuyến của doanh nghiệp
- Khảo sát tình hình kinh doanh của doanh nghiệp trên cả nước.
- Các thông tin cung cấp trong phiếu này chỉ phục vụ công tác thống kê và được bảo mật cho doanh nghiệp.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP
1. TÊN DOANH NGHIỆP (Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu) *
--- Mã số thuế *
2. Địa chỉ doanh nghiệp
--- Tỉnh/thành phố: *
--- Huyện/quận (Thị xã, TP thuộc tỉnh)
--- Xã/ phường/thị trấn
--- Thôn ấp (số nhà, đường phố)
--- Số điện thoại *
--- Số fax
--- Địa chỉ email
3. Loại hình doanh nghiệp (chỉ chọn 1 câu trả lời) *
4. Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu (có thể chọn 1 hoặc nhiều câu trả lời) *
Required
II. TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA DOANH NGHIỆP
1. Doanh nghiệp sử dụng Internet trong hoạt động sản xuất kinh doanh không? (chỉ chọn 1 câu trả lời) *
2. Doanh nghiệp có thường xuyên sử dụng e-mail trong hoạt động sản xuất kinh doanh không? (chỉ chọn 1 câu trả lời) *
3. Doanh nghiệp có sở hữu website thương mại điện tử không? (chỉ chọn 1 câu trả lời) *
--- Nếu có, địa chỉ website của doanh nghiệp:
4. Doanh nghiệp có sở hữu ứng dụng (app mobile) bán hàng trực tuyến không? (chỉ chọn 1 câu trả lời) *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Vietnam E-commerce Association. Report Abuse