ลงทะเบียนโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน สำหรับนักท่องเที่ยว (Survival Chinese for Tourist) หลักสูตร 15 ชม. (สำหรับนักศึกษาและบุคลากร)

เริ่มอบรมวันที่ 8 – 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.30 – 19.00 น.
(อบรมทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี)
โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2559
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question