แบบสอบถามการรับรู้ข่าวสารข้อมูลการตรวจพิสูจน์สลากเบื้องต้น
แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆ เพื่อประเมินว่า ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับทราบและเข้าใจการรับรู้ข่าวสารข้อมูลการตรวจพิสูจน์สลากเบื้องต้นของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงขอความร่วมมือจากท่านกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ต่อไป
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
คำชี้แจง : ให้ตอบแบบสอบถามต่อไปนี้ โดยทำเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน
1. เพศ *
2. อายุ *
3. สถานภาพ *
4. ระดับการศึกษา *
5. อาชีพ *
6. รายได้ *
ส่วนที่ 2 : การรับรู้ข่าวสารข้อมูลการตรวจพิสูจน์สลากเบื้องต้น
คำชี้แจง : ให้ตอบแบบสอบถามต่อไปนี้ โดยทำเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
7. ข้อใดเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลฉบับจริง *
8. หากท่านเป็นผู้รับซื้อเงินรางวัล เมื่อมีผู้นำสลากมาขึ้นเงินรางวัล ควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อป้องกันการรับซื้อสลากปลอม *
9. ท่านคิดว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลภาพใดเป็นสลากจริงโดยไม่มีการปลอมแปลง หรือแก้ไข *
10. ท่านรับรู้การเผยแพร่ข้อมูลการตรวจพิสูจน์สลากเบื้องต้นผ่านช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
Your answer
11. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
Your answer
**ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ**
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service