Hälsoenkät för Svenska Dogo Canarioklubben
Vi har skickat ut denna hälsoenkät för att kunna hitta ett underlag för vissa delar av RAS. Dina svar kommer endast användas i syfte för undersökning och hundens namn eller regnummer kommer inte att visas för övriga som inte arbetar med RAS. Enkäten är på så vis anonym. Enkäten gäller endast svenskfödda hundar registrerade i svenska kennelklubben.
Vi är mycket tacksamma för din medverkan!
Hundens (fullständiga) namn: *
Registreringsnummer: *
Födelseår: *
Kön: *
Hur ”använder” du din hund? (Du kan kryssa i flera rutor) *
Required
Hur bedömer du hundens allmäntillstånd? *
Om du upplever din hund som dålig eller mycket dålig, har hunden återkommande problem av något slag? Beskriv isåfall dessa med dina egna ord:
Om hunden inte lever längre, hur gammal blev den?
Vad var orsaken till att den dog/blev avlivad?
Clear selection
Om sjukdom; vilken sjukdom?
Om annat, beskriv vad.
Är hunden steriliserad/kastrerad? *
Om ja, varför?
Clear selection
Vid vilken ålder gjordes ingreppet?
Till hanhundsägare; testiklar
Clear selection
Har din hund haft upprepade eller långvariga hudproblem/klåda? *
Om ja, vid vilken ålder debuterade problemen?
Hur visade sig problemen i huden? Vilka symtom?
Har en utredning av hudproblem gjorts av veterinär med speciellt intresse av hudsjukdomar?
Clear selection
Har hudproblemen visat sig vara orsakade av parasiter?
Clear selection
Om ja, orsak?
Har hudproblemen visat sig vara orsakade av hudinfektioner?
Clear selection
Om ja, vilken orsak?
Clear selection
Har hudproblemen visat sig vara orsakade av allergi?
Clear selection
Om ja, vilken orsak?
Om ja, har diagnosen fastställts genom hudtest?
Clear selection
Om nej, har den fastställts genom annan metod? Isåfall vilken?
Har hunden någon gång haft problem med öronen? *
Om ja, hur ofta?
Clear selection
Har hunden någon gång haft problem med ögonen? *
Om ja, hur ofta?
Clear selection
Om ja, har hunden fått diagnos hos veterinären? Isåfall vilken?
Är hunden ögonlyst hos veterinär? *
Om ja, ange ögonlysningsresultat
Har hunden någon gång haft problem med mage och/eller tarm? *
Om ja, hur ofta?
Clear selection
Om ja, vilka/vilket problem?
Är diagnosen fastställd hos veterinär?
Clear selection
Om ja, vilken diagnos ställdes?
Har hunden haft andra infektioner?
Om annan, vilken?
Har hunden fått diagnosen hjärtsjukdom eller hjärtfel? *
Om ja, ange om möjligt diagnosen.
Vid vilken ålder märktes problemen?
Har hunden någon gång haft någon (lindrigare eller svårare) form av kramper eller anfall av epileptisk karaktär? *
Om ja, beskriv hur detta yttrade sig.
Om ja, hur ofta?
Clear selection
Om ja, vid vilken ålder började anfallen?
Har hunden fått diagnosen tumör/ cancer? *
Om ja, vilken typ av tumör?
Clear selection
Om annan, skriv vilken.
Ange om hunden har (har haft) något av följande:
Om annat, ange vad.
Har diagnosen fastställts genom röntgen?
Clear selection
Har hunden fått diagnos lever- eller njursjukdom? *
Om ja, ange om möjligt vilken diagnos.
Vid vilken ålder upptäcktes besvären?
Har hunden fått diagnosen diabetes? *
Om ja, hur gammal var hunden när diagnosen ställdes?
Har hunden fått diagnosen Addison (underfunktion av binjurebarken)? *
Om ja, hur gammal var hunden när diagnosen ställdes?
Har hunden fått diagnosen sköldkörtelhormonrubbning? *
Om ja, vid vilken ålder upptäcktes sjukdomen?
Har hunden fått diagnosen Cushings sjukdom? *
Om ja, vid vilken ålder upptäcktes sjukdomen?
Har hunden någon annan rubbning? I så fall vilken?
Tikägare: Blir din tik skendräktig?
Clear selection
Om ja, efter varje löp?
Clear selection
Är tiken behandlad för livmoderinflammation?
Clear selection
Om ja, vid vilken ålder?
Fick hon sjukdomen i samband med..?
Clear selection
Vilken behandling fick tiken?
Clear selection
Om annan, ange vilken?
Har hunden fått diagnos prostatasjukdom?
Clear selection
Om ja, ange om möjligt diagnosen.
Vid vilken ålder upptäcktes besvären?
Har hunden problem med tandsten? *
Har hunden haft tandlossning? *
Om hunden har problem med tänderna, vid vilken ålder uppkom eller upptäcktes problemen?
Har hunden drabbats av olycksfall som krävt veterinärvård? *
Om ja, vad?
Om annat, ange vad.
Anser du att hunden uppför sig som du förväntade dig när du skaffade en hund av denna hundras? *
Har du upplevt något i hundens beteende som problematiskt? *
Om ja, beskriv kort problemet (ex. skotträdsla, skygghet, hundilska, skällighet)
Avslutningsvis: Är du nöjd med ditt val av hundras? *
Skulle du kunna tänka dig att skaffa en ny hund i samma hundras igen? *
Försök att ge en kort motivering till ditt svar!
Tack för din medverkan!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy