Hälsoenkät för Svenska Dogo Canarioklubben
Vi har skickat ut denna hälsoenkät för att kunna hitta ett underlag för vissa delar av RAS. Dina svar kommer endast användas i syfte för undersökning och hundens namn eller regnummer kommer inte att visas för övriga som inte arbetar med RAS. Enkäten är på så vis anonym. Enkäten gäller endast svenskfödda hundar registrerade i svenska kennelklubben.
Vi är mycket tacksamma för din medverkan!
Hundens (fullständiga) namn: *
Your answer
Registreringsnummer: *
Your answer
Födelseår: *
Your answer
Kön: *
Hur ”använder” du din hund? (Du kan kryssa i flera rutor) *
Required
Hur bedömer du hundens allmäntillstånd? *
Om du upplever din hund som dålig eller mycket dålig, har hunden återkommande problem av något slag? Beskriv isåfall dessa med dina egna ord:
Your answer
Om hunden inte lever längre, hur gammal blev den?
Your answer
Vad var orsaken till att den dog/blev avlivad?
Om sjukdom; vilken sjukdom?
Your answer
Om annat, beskriv vad.
Your answer
Är hunden steriliserad/kastrerad? *
Om ja, varför?
Vid vilken ålder gjordes ingreppet?
Your answer
Till hanhundsägare; testiklar
Har din hund haft upprepade eller långvariga hudproblem/klåda? *
Om ja, vid vilken ålder debuterade problemen?
Your answer
Hur visade sig problemen i huden? Vilka symtom?
Har en utredning av hudproblem gjorts av veterinär med speciellt intresse av hudsjukdomar?
Har hudproblemen visat sig vara orsakade av parasiter?
Om ja, orsak?
Har hudproblemen visat sig vara orsakade av hudinfektioner?
Om ja, vilken orsak?
Har hudproblemen visat sig vara orsakade av allergi?
Om ja, vilken orsak?
Om ja, har diagnosen fastställts genom hudtest?
Om nej, har den fastställts genom annan metod? Isåfall vilken?
Your answer
Har hunden någon gång haft problem med öronen? *
Om ja, hur ofta?
Har hunden någon gång haft problem med ögonen? *
Om ja, hur ofta?
Om ja, har hunden fått diagnos hos veterinären? Isåfall vilken?
Your answer
Är hunden ögonlyst hos veterinär? *
Om ja, ange ögonlysningsresultat
Your answer
Har hunden någon gång haft problem med mage och/eller tarm? *
Om ja, hur ofta?
Om ja, vilka/vilket problem?
Your answer
Är diagnosen fastställd hos veterinär?
Om ja, vilken diagnos ställdes?
Your answer
Har hunden haft andra infektioner?
Om annan, vilken?
Your answer
Har hunden fått diagnosen hjärtsjukdom eller hjärtfel? *
Om ja, ange om möjligt diagnosen.
Your answer
Vid vilken ålder märktes problemen?
Your answer
Har hunden någon gång haft någon (lindrigare eller svårare) form av kramper eller anfall av epileptisk karaktär? *
Om ja, beskriv hur detta yttrade sig.
Your answer
Om ja, hur ofta?
Om ja, vid vilken ålder började anfallen?
Your answer
Har hunden fått diagnosen tumör/ cancer? *
Om ja, vilken typ av tumör?
Om annan, skriv vilken.
Your answer
Ange om hunden har (har haft) något av följande:
Om annat, ange vad.
Your answer
Har diagnosen fastställts genom röntgen?
Har hunden fått diagnos lever- eller njursjukdom? *
Om ja, ange om möjligt vilken diagnos.
Your answer
Vid vilken ålder upptäcktes besvären?
Your answer
Har hunden fått diagnosen diabetes? *
Om ja, hur gammal var hunden när diagnosen ställdes?
Your answer
Har hunden fått diagnosen Addison (underfunktion av binjurebarken)? *
Om ja, hur gammal var hunden när diagnosen ställdes?
Your answer
Har hunden fått diagnosen sköldkörtelhormonrubbning? *
Om ja, vid vilken ålder upptäcktes sjukdomen?
Your answer
Har hunden fått diagnosen Cushings sjukdom? *
Om ja, vid vilken ålder upptäcktes sjukdomen?
Your answer
Har hunden någon annan rubbning? I så fall vilken?
Your answer
Tikägare: Blir din tik skendräktig?
Om ja, efter varje löp?
Är tiken behandlad för livmoderinflammation?
Om ja, vid vilken ålder?
Your answer
Fick hon sjukdomen i samband med..?
Vilken behandling fick tiken?
Om annan, ange vilken?
Your answer
Har hunden fått diagnos prostatasjukdom?
Om ja, ange om möjligt diagnosen.
Your answer
Vid vilken ålder upptäcktes besvären?
Your answer
Har hunden problem med tandsten? *
Har hunden haft tandlossning? *
Om hunden har problem med tänderna, vid vilken ålder uppkom eller upptäcktes problemen?
Your answer
Har hunden drabbats av olycksfall som krävt veterinärvård? *
Om ja, vad?
Om annat, ange vad.
Your answer
Anser du att hunden uppför sig som du förväntade dig när du skaffade en hund av denna hundras? *
Har du upplevt något i hundens beteende som problematiskt? *
Om ja, beskriv kort problemet (ex. skotträdsla, skygghet, hundilska, skällighet)
Your answer
Avslutningsvis: Är du nöjd med ditt val av hundras? *
Skulle du kunna tänka dig att skaffa en ny hund i samma hundras igen? *
Försök att ge en kort motivering till ditt svar!
Your answer
Tack för din medverkan!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service