แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าเป็นนักเรียนประเภทประจำ ปีการศึกษา 2565 (สำหรับนักเรียนปัจจุบัน ชั้น ป.2-ม.5)
เรียน  ท่านผู้ปกครอง

             ด้วยฝ่ายประจำ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ มีความยินดีและพร้อมที่จะดูแลบุตรหลานของท่านผู้ปกครอง เพื่อให้นักเรียนที่อยู่ไกล หรือต่างจังหวัดได้มีที่พักในการเข้าศึกษาต่อ  นักเรียนได้ฝึกระเบียบวินัย  รู้จักพึ่งตนเอง และดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
             ในปีการศึกษา 2565 ผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะให้นักเรียนเข้าอยู่ฝ่ายประจำ สามารถแจ้งความประสงค์ด้วยการกรอก “แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าเป็นนักเรียนประเภทประจำ” ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565

              จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะให้นักเรียนเข้าอยู่ประจำดำเนินการต่อไป

                                       ขอแสดงความนับถือ

                                            โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์


** ติดต่อฝ่ายประจำ ได้วันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  โทร. 024242244 ต่อ 136

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
คำนำหน้า *
ชื่อนักเรียน *
นามสกุลนักเรียน *
ระดับชั้น (ปีการศึกษา 2565) *
นักเรียนมีความประสงค์เข้าเป็นนักเรียนประเภทประจำ ปีการศึกษา 2565 (เลือกเพียง 1 ข้อ) *
ผู้ปกครองยินยอมให้นักเรียนในปกครองของท่าน เข้าอยู่เป็นนักเรียนประจำ *
ชื่อ-นามสกุลผู้ปกครอง ผู้ให้ข้อมูล *
เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง ที่สามารถติดต่อได้สะดวก และในกรณีฉุกเฉิน *
เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง (เพิ่มเติม)
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์. Report Abuse