Stowarzyszenie Interim Managers
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Informujemy, że administratorem danych osobowych zbieranych w związku z zapisem na wydarzenie (dalej: „Dane”) jest Stowarzyszenie Interim Managers z siedzibą w Warszawie, ul. Filtrowa 75/17, (02-032) (dalej „Administrator”), adres e-mail: abi@stowarzyszenieim.org.
2. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej - adres e-mail: abi@stowarzyszenieim.org .
3. Dane będą przetwarzane w celu:
a) organizacji wydarzeń, w tym przekazania materiałów pokonferencyjnych / szkoleniowych;
b) podatkowym i prowadzenia rachunkowości;
c) marketingu własnych produktów i usług;
d) marketingu produktów i usług podmiotów będących partnerami Stowarzyszenia przy organizacji wydarzeń;
e) przekazywania informacji handlowych droga elektroniczną;
a podstawą ich przetwarzania jest:
a) w zakresie celów wskazanych w lit. a powyżej - wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: „RODO”);
b) w zakresie celów wskazanych w lit. b powyżej – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c) w zakresie celów wskazanych w lit. c-d powyżej - prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub stronę trzecią,
d) w zakresie celu wskazanego w lit. e powyżej podstawą przetwarzania Twoich danych może być również odrębnie wyrażona zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Podanie Danych Administratorowi jest dobrowolne, jednak niezbędne do dokonania zapisu oraz udziału w wydarzeniu i otrzymywania informacji o kolejnych wydarzeniach i inicjatywach organizowanych przez Stowarzyszenie.
5. Odbiorcami Danych przetwarzanych przez Administratora mogą być np. podmioty, które wspierają Administratora w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych, zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów teleinformatycznych (np. przechowywanie danych), a także podmioty realizujące przesyłki, zapewniające bieżącą obsługę prawną, przeprowadzające audyty, świadczące usługi skanowania, drukowania, obsługi korespondencji, archiwizowania i niszczenia dokumentów etc.
6. Dane przechowywane są przez Administratora w celach określonych powyżej przez czas realizacji umowy, zaś w przypadku danych, dla przetwarzania których wyrażona została odrębna zgoda – do czasu jej odwołania, a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciwu, chyba że przepisy prawa (np. dotyczące archiwizacji, podatkowe, rachunkowe) będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora (chyba, że podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora), jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Jeżeli podstawą przetwarzania Danych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo jej odwołania w dowolny sposób, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed odwołaniem zgody.
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy