SET 6 : SOALAN PERCUBAAN SPM 2016 SEJARAH K1 (PAHANG)
NAMA : *
Your answer
NAMA SEKOLAH : *
Your answer
NAMA KELAS : *
Your answer
1. Semua istilah di atas merujuk kepada tamadun manusia. Mengapakah pandangan sarjana Islam tentang konsep tamadun dianggap lebih menyeluruh? (m/s 4-5) *
1 point
Captionless Image
2. Apakah kepentingan kandungan karya The Art of War yang ditulis oleh Sun Tzu kepada masyarakat hari ini ? (m/s 33) *
1 point
3. Negara berikut mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi yang diwarisi daripada tamadun Yunani. (m/s 43) *
1 point
Captionless Image
4. Mengapakah masyarakat Tamadun China menyanjung tinggi pelaksanaan Sistem Peperiksaan Awam? (m/s 55) *
1 point
5. Pernyataan berikut merujuk kepada hubungan antara kerajaan agraria dengan kerajaan maritim. (m/s 83) *
1 point
Captionless Image
6. Rajah 1 menunjukkan candi terkenal di Asia Tenggara (m/s 88) *
1 point
Captionless Image
7. Peperangan al-Basus yang berlaku pada zaman Jahiliah menunjukkan msyarakat Arab mementingkan (m/s 102) *
1 point
8. Jadual 1 berikut merujuk kepada wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW (m/s 107) *
1 point
Captionless Image
9. Maklumat di bawah berkaitan dengan peperangan yang berlaku dalam sejarah penyebaran Islam. Maklumat di atas berkaitan dengan perang (m/s 130) *
1 point
Captionless Image
10. Rajah 2 menunjukkan syarat Perjanjian Hudaibiyah yang ditandatangani antara Nabi Muhammad SAW dengan Masyarakat Quraisy Makkah pada tahun 628 Masihi (6 Hijrah). (m/s 133) *
1 point
Captionless Image
11. Apakah pembaharuan yang telah dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar al-Siddiq dalam sistem pemerintahan negara? (m/s 145) *
1 point
12. Kerajaan Bani Umaiyah telah mewujudkan sistem hijabah iaitu pemeriksaan kepada sesiapa yang hendak berjumpa khalifah. Apakah tujuan sistem tersebut dilaksanakan? (m/s 151) *
1 point
13. Jadual 2 berkaitan dengan bukti kedatangan Islam ke Asia Tenggara. (m/s 178) *
1 point
Captionless Image
14. Tokoh berikut memainkan peranan penting membantu Melaka menyebarkan Islam di Asia Tenggara. (m/s 181) *
1 point
Captionless Image
15. Bagaimanakah Adat Perpatih dapat menyelesaikan masalah pentadbiran dan masyarakat di Negeri Sembilan? (m/s 198) *
1 point
16. Maklumat berikut berkaitan dengan pendidikan formal di Tanah Melayu. (m/s 203) *
1 point
Captionless Image
17. Penyataan berikut merupakan maksud sistem feudal. (m/s 215-216) *
1 point
Captionless Image
18. Apakah aspek yang ditekankan oleh Gereja Katolik pada Zaman Pertengahan di Eropah? (m/s 216) *
1 point
19. Gambar 1 berikut adalah tokoh penting pada zaman Renaissance. (m/s 217) *
1 point
Captionless Image
20. Apakah sumbangan Henry N. Ridley terhadap perusahaan getah? (m/s 248) *
1 point
21. Apakah tujuan British memperkenalkan Akta Tanah Simpanan Melayu? (m/s 260) *
1 point
Captionless Image
22. Apakah kesan akta berikut terhadap masyarakat Burma? (m/s 11) *
1 point
Captionless Image
23. Maklumat berikut merujuk gerakan nasionalisme tahap kedua di Asia Tenggara. (m/s 18) *
1 point
Captionless Image
24. Gambar 2 menunjukkan hukuman yang dikenakan ke atas Tok Janggut. (m/s 42) *
1 point
Captionless Image
25. Apakah kesan kesengsaraan berikut terhadap penduduk di Tanah Melayu? (m/s 47-48) *
1 point
Captionless Image
26. Kedua- dua tokoh berikut berjaya menyatukan negara masing-masing di Eropah pada abad ke-19. (m/s 68-69) *
1 point
Captionless Image
27. Pernyataan di bawah merujuk kepada (m/s 73) *
1 point
Captionless Image
28. Rajah 3 berkaitan dengan asas kerakyatan Malayan Union pada tahun 1946. (m/s 99) *
1 point
Captionless Image
29. Pakatan sulit antara kaum terpelajar dengan golongan muda Sarawak melahirkan Rukun Tiga Belas. Apakah tindakan Rukun Tiga Belas dalam menentang British? (m/s 111) *
1 point
30. Pelaksanaan Sistem Ahli memberi manfaat kepada penduduk Tanah Melayu. Apakah manfaat tersebut? (m/s 119) *
1 point
31. Gambar 3 menunjukkan Tunku Abdul Rahman sedang diarak di Bandar Hilir ,Melaka pada 20 Februari 1956. (m/s 124) *
1 point
Captionless Image
32. Jadual 4 menerangkan peristiwa penentangan Indonesia terhadap gagasan Malaysia. (m/s 146) *
1 point
Captionless Image
33. Jadual 5 berkaitan usaha untuk merealisasikan penubuhan Malaysia. (m/s 151) *
1 point
Captionless Image
34. Jadual 6 menerangkan sistem pemerintahan dua buah negara di Asia Tenggara. (m/s 161-162) *
1 point
Captionless Image
35. Apakah yang dilambangkan oleh dua ekor harimau dalam Jata Negara berikut? (m/s 188) *
1 point
Captionless Image
36. Maklumat berikut berkaitan dengan matlamat oleh sebuah agensi kerajaan. (m/s 198) *
1 point
Captionless Image
37. Kerajaan telah memperkenalkan program pembangunan in-situ melalui Dasar Pertanian Negara ( DPN ). Apakah tujuan program tersebut? (m/s 206) *
1 point
38. Blok dunia berikut terbentuk semasa Perang Dingin. (m/s 235) *
1 point
Captionless Image
39. Malaysia menentang dasar Aparteid yang diamalkan oleh Afrika Selatan. Apakah tindakan Malaysia terhadap negara tersebut? (m/s 239) *
1 point
40. Peta 1 menunjukkan kawasan Koridor Raya Multimedia. (m/s 261) *
1 point
Captionless Image
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy