SEDMIDOLÍ - ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
sportovní tábor pro děti od 6 do 15 let
jarní prázdniny 7. 3. 2020 - 14. 3. 2020

Cena (viz níže) zahrnuje: ubytování 7 nocí, plnou penzi, pitný režim, dopravu, pedagogický dozor, práci instruktorů lyžování a snowboardingu s kvalifikací, zdravotníka, výuku na svahu, včetně individuální, lyžařskou školu pro úplné začátečníky, program od budíčku až po večerku, sportovní a výtvarné aktivity, výlet, odměny, úrazové pojištění, fotky z pobytu

Cena nezahrnuje: skipasy (cena dle věku, přibližně 1 300 – 1600 Kč). Při odjezdu bude vybírána „záloha na svah“ 2 000,- Kč, ze které se budou odečítat náklady na skipas

Přihláška je platná po zaplacení zálohy.
Email address *
1. Jméno a příjmení dítěte *
Your answer
2. Rodné číslo dítěte *
Your answer
3. Bydliště *
Your answer
4. Dítě v pěstounské péči *
5. Dohoda o výkonu pěstounské péče uzavřena s organizací (název)
Your answer
6. Jméno kontaktní osoby
Your answer
7. Email / telefonní číslo (kontaktní osoba)
Your answer
8. Jméno zákonného zástupce / osoby pečující *
Your answer
9. Telefonní číslo *
Your answer
Zúčastnilo se již dítě nějaké podobné akce? Jaké? *
Your answer
Má dítě nějaké zdravotní omezení nebo následky úrazu? *
Your answer
Užívá trvale léky? Jaké a jak často? *
Your answer
Bude je brát i na táboře? *
Your answer
Je u něj zjištěna alergie na léky? Na jaké? *
Your answer
Je u něj zjištěna jiná alergie? Jaká, a jak postupovat v případě obtíží? *
Your answer
Projevují se u něj atypické zdravotní problémy? Jaké? *
Your answer
Umí plavat? Jak dobře? Kolik metrů uplave. *
Your answer
Umí lyžovat? Jak dobře? *
Your answer
Existuje jídlo, po němž má žaludeční nebo jiné zdravotní obtíže? Jaké? *
Your answer
O táboře jsem se dozvěděl/a (např. web, Istangram, letáček - kde,...) *
Your answer
Jiná sdělení vedoucímu: *
Your answer
Další informace:
Týdenní pobyt s výukou lyžování pod odborným vedením akreditovaných lyžařských a snowboardových instruktorů, doprovodný animační a zábavný program. Chata Sedmidolí se nachází v nadmořské výšce 1100 m.n.m. uprostřed sjezdovky Davidovka, sjezdovka je dlouhá 1350 metrů.

Informační schůzka 25. 2. 2020 v 18 hodin v RC Kostička
(Náměstí Arnošta z Pardubic 12, Český Brod)
Podklady pro platbu 7500,-:
Číslo účtu: 3490143349/0800
Specifický symbol: 201901
Variabilní symbol: datum narození dítěte ve formátu ddmmrrrr
Platba do:
záloha 2000,- Kč do 31. 1. 2020
doplatek 5500,- Kč do 25. 2. 2020
Podklady pro platbu - děti v pěstounské péči 8000,-Kč:
Číslo účtu: 3490143349/0800
Specifický symbol: 202001
Variabilní symbol: datum narození dítěte ve formátu ddmmrrrr
Platba do:
záloha 2000,- Kč do 31. 1. 2020
doplatek 6000,- Kč do 25. 2. 2020
Storno podmínky:
Doporučení - pojištění storna zájezdu:
Pro případ rizika zrušení účasti na táboře kvůli dovolené, nemoci dítěte či z jiných vážných důvodů doporučujeme uzavřít pojištění proti stornu (u některých pojišťoven nutné zřídit nejpozději v den platby za tábor), pojištění stojí v řádu několika desetikorun. Lze ho sjednat online nebo v jakékoli pojišťovně.

Storno účasti dítěte na táboře musí být provedeno pouze písemnou formou na adresu renata@leccos.cz.

V případě náhradníka z Vaší strany: storno poplatek 0 Kč (při přihlášení náhradníka za konkrétní odhlášenou osobu přechází záloha a právní vazba na náhradníka a stornopoplatek se neplatí).

Při stornování účasti dítěte před začátkem tábora je postupováno dle následujících storno podmínek:
Storno 61 a více dní před začátkem tábora – storno poplatek ve výši zálohy 2000,- Kč.
Storno 60 – 31 dní před začátkem tábora – storno poplatek ve výši 50 % ze základní ceny tábora.
Storno 30 – 16 dní před začátkem tábora – storno poplatek ve výši 60 % ze základní ceny tábora.
Storno 15 – 8 dní před začátkem tábora – storno poplatek ve výši 80 % ze základní ceny tábora.
Storno 7 – 3 dny a méně před začátkem tábora – storno poplatek ve výši 90 % ze základní ceny tábora.
Storno od 2. dne před nástupem na tábor a při nenastoupení na tábor nebo vyloučení z tábora z kázeňských důvodů – storno poplatek ve výši 100 % z uhrazené platby tábora.

Odvoz dítěte z tábora kvůli nemoci nebo na vlastní žádost: vracíme 100 Kč za každý následující den neúčasti na táboře po dni odjezdu a za nevyužité příplatkové aktivity.
Nástup na dovolenou či jinou akci, pozdější příjezd či dřívější odjezd není důvodem vracení poplatku!
V případě nečekané živelné pohromy či epidemie znemožňující konání tábora si vyhrazujeme změnu storno podmínek. Vraceny pak budou všechny nevyužité finanční prostředky tábora.

Kontakt:
Andrea Hradecká, koordinátorka RC Kostička, andrea@leccos.cz, tel.: 602 112 679
LECCOS, z. s. - RC Kostička, Nám. Arnošta z Pardubic 12, 282 01 Český Brod, www.leccos.cz
Souhlas s použitím osobních údajů a zasíláním informací o sportovním táboře a Aktualit RC Kostička a nových informací o dění v LECCOS, z. s.
Uděluji tímto LECCOS z. s., IČO 70855811, se sídlem nám. Arnošta z Pardubic 31, Český Brod svůj výslovný souhlas se zpracováním mých níže uvedených osobních údajů, tj. jména, příjmení a e-mailu pro účely vytvoření a udržování databáze odběratelů aktualit a zasílání těchto informačních emailů. Svůj dobrovolný souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 na dobu 5 let. Jsem si vědom(a) toho, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na výše uvedené adrese nebo elektronicky na adrese dita@leccos.cz.
Mám právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy