SMARTCHAIN - Interne en externe drijvende krachten van korte voedselketens
WAT IS “SMARTCHAIN”?

SMARTCHAIN (http://smartchain-h2020.eu/) ​​is een ambitieus 3-jarig project met 43 partners uit 11 Europese landen, waaronder belangrijke stakeholders uit het domein van de korte voedselketen als actoren in het project. De centrale doelstelling is het bevorderen en versnellen van de verschuiving naar gezamenlijke korte voedselketens en, door middel van concrete acties en aanbevelingen, om nieuwe robuuste bedrijfsmodellen en innovatieve praktische oplossingen te introduceren die het concurrentievermogen en de duurzaamheid van het Europese agrofoodsysteem verbeteren.

Gebruikmakend van bottom-up, vraaggestuurd onderzoek, het SMARTCHAIN-consortium:
i) voert een analyse uit met meerdere perspectieven van 18 casestudies van korte voedselketens op het gebied van technologische, regelgevende, sociale, economische en milieufactoren,
ii) beoordeelt de verbanden en interacties tussen alle betrokkenen in korte voedselketens
iii) identificeert de belangrijkste parameters die duurzame voedselproductie en plattelandsontwikkeling beïnvloeden in verschillende regio's in Europa.

Het project heeft 9 nationale gemeenschappen van korte voedselketens (innovatie- en samenwerkingshubs) opgezet in verschillende partnerlanden (Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, Nederland, Servië, Spanje en Zwitserland) en een virtueel innovatiecentrum voor betrokkenheid van belanghebbenden, waar boeren en consumenten samenkomen in een omgeving die vertrouwen bevorderd, waardoor zij vraaggestuurde innovaties kunnen genereren. De combinatie van wetenschappelijke en praktische kennis en het gebruik van innovatieworkshops maakt de ontwikkeling van praktische innovatieve oplossingen mogelijk, evenals de bevordering van een kader voor verschillende vormen van collaboratieve korte voedselketens in stedelijke en landelijke gebieden. SMARTCHAIN ​​genereert concrete acties voor kennisoverdracht, door het organiseren van workshops met meerdere belanghebbenden en opleidingsactiviteiten voor boeren en ondernemers in korte keten van voedselvoorziening.


WAT BEDOELEN WIJ MET "KORTE VOEDSELKETENS"?

Wij zien het idee van een korte voedselketen als het verkleinen van de afstand tussen producent en consument, met als doel de transparantie, efficiëntie en duurzaamheid van voedselketens te verbeteren, het aantal tussenpersonen te verminderen en de positie van de producent in de waardeketen te versterken .


WAAROM DEZE VRAGENLIJST?

Met deze vragenlijst willen we achterhalen wat de belangrijkste interne en externe, positieve en negatieve factoren zijn die van invloed zijn op de ontwikkeling van korte voedselketens, om te weten waar en hoe te handelen om deze te faciliteren.

Als u enige twijfel of vragen over deze vragenlijst of over het project hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: louisemehauden@gestionaglobal.es

Heel erg bedankt voor het invullen van deze vragenlijst! Uw kennis en ervaring zal ons waardevolle informatie verschaffen over de drijvende krachten van voedselketens.


Sign in to Google to save your progress. Learn more
Privacy en gegevensbescherming *
Hier vindt u het informatieblad van de respondent: https://drive.google.com/file/d/1kzQ3suNi6BdImZn0Uy7tiO-21ZEat3Wh/view?usp=sharing - We hebben uw toestemming nodig om uw gegevens te kunnen verwerken. Als u akkoord gaat, vink dan alle onderstaande vakjes aan na het lezen van ons privacy- en gegevensbeschermingsbeleid.
Required
Uw organisatie
Uw naam *
Uw e-mail adres *
In welk(e) land(en) is uw activiteit gevestigd? *
Wat is uw positie in de waardeketen? *
Vink alle functies aan die worden weergegeven in uw entiteit
Required
Wat is de aard van uw organisatie? *
Hoeveel mensen vertegenwoordigt uw entiteit? *
Welk(e) productsoort(en) behandelt u of werkt u mee /verwerkt u? *
Required
Wat is/zijn de verkoopkanalen die u gebruikt? *
Met "individuele verkoop" bedoelen we "verkoop van de producten van slechts één productie-eenheid" - met "collectieve verkoop" bedoelen we "gecombineerde verkoop van de producten van ten minste twee productie-eenheden" - met "eigen" bedoelen we "intern, onderdeel van uw organisatie en bestuur "- Met" extern" bedoelen we "afzonderlijk, onderdeel van een andere organisatie en bestuur "
Required
Met welke barrières worden korte voedselketenondernemers geconfronteerd?
Vertel ons in welke mate de hieronder genoemde items barrières zijn die korte voedselketens feitelijk tegenkomen bij hun ontwikkeling (0 = niet relevant en 5 = zeer relevant). Geef ons wat meer details over de meest relevante in het volgende vak.
0 (Niet relevant)
1
2
3
4
5 (Zeer relevant)
Ik weet het niet
Nationale regels betreffende verplichte wettelijke kwaliteitseisen (op het gebied van hygiëne, koudeketen, infrastructuur, normen, ...)
Nationale regels inzake tracking (verplichte oorsprongsetikettering van sommige voedingsmiddelen)
Andere nationale regels
EU-regelgeving over tracking en voedselveiligheid
Andere EU-regelgeving
Regionale of lokale regelgeving
Zegel, certificering of etikettering
Kosten van wettelijk verplichte maatregelen en infrastructuren
Sectorieel beleid
Marktbeleid (CAP, ...)
Conflicten en tegenstrijdigheden tussen niet-geharmoniseerde regels
Gebrek aan regelgevingsinstrumenten om korte voedselvoorzieningsketens te ondersteunen, te onderscheiden en te beschermen (bijvoorbeeld om "valse producenten" of fraude te vermijden)
Oneerlijke handelspraktijken (onterecht of onterecht verschuiven van prijzen, eenzijdige en / of terugwerkende wijzigingen in een contract, oneerlijke beëindiging van een contractuele relatie, enz.)
Beperkingen van territoriale levering
Variabiliteit van de leverancierscapaciteit
Variabiliteit van de vraag
Variabiliteit van prijzen
Verschil tussen aanbod en vraag
Moeilijkheden om te concurreren met conventionele grote distributiekanalen (druk op prijzen, agressieve marketing, exclusiviteitscontracten, ...)
Neerwaartse druk op de prijzen door de kopers
Opwaartse druk op prijzen door de (her)verkopers
Stromen en voorraadbeheer
Kosten van transport en logistiek
Productbeperkingen of -behoeften (bijvoorbeeld: houdbaarheid, kwetsbaarheid, ...)
Gebrek aan industriële infrastructuur
Gebrek aan tijd voor communicatie, marketing en verkoop
Gebrek aan kennis en vaardigheden op het gebied van communicatie, marketing en verkoop
Gebrek aan informatie en ondersteuning om nieuwe korte voedselketens te ontwikkelen, vooral in de opstartfase van bedrijven
Onvoldoende toegang tot marktrelevant product of relevante informatie
Klantvereisten
Gebrek aan bewustzijn van de consument
Negatieve beeldvorming door consumenten van korte voedselvoorzieningsketens (lokaal voedsel is te duur, lokaal voedsel is niet direct beschikbaar, en geen tijd om het te vinden, ...)
Gebrek aan digitalisering en technologische ondersteuning
Kosten van digitalisering en technologische ondersteuning
Clear selection
Kunt u de meest relevante obstakels iets meer beschrijven?
Bijvoorbeeld, benoem enkele concrete regels die moeilijk uitvoerbaar zijn voor korte voedselketenondernemers (op EU-, nationaal, regionaal of lokaal niveau), of benoem de concrete certificeringsnormen die moeilijk/duur zijn om te vervullen, of benoem de verschillende conflicterende regels voor korte ketenondernemers in de voedselketen, ...
Zijn er andere relevante obstakels of moeilijkheden die niet worden genoemd in de bovenstaande lijst?
Hebt u een (idee van) oplossing voor sommige van deze barrières?
Wat zijn de prikkels of ondersteuning die korte voedselketenondernemers in hun omgeving kunnen vinden?
Deze kunnen van alle soorten zijn: juridisch, infrastructureel, fiscaal, sociaal, financieel, logistiek, ...
Wat is er nodig voor korte voedselketenondernemers om hun activiteiten te bevorderen?
Deze kunnen van alle soorten ondersteuning zijn: juridisch, infrastructureel, fiscaal, sociaal, financieel, logistiek, ... (gelieve dit te rangschikken op mate van belang)
Opmerkingen
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy